TREN

Sponsorluk

Projemize sponsor olmak isteyen kurum ve kuruluşlar Vakfımız ile irtibata geçebilirler.

3. Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışmaları projesi kapsamında açılacak olan toplam 5 ayrı yarışmada dereceye girecek kişilere verilecek ödüllere sponsor olmak isteyenler için şartlar aşağıdaki gibidir:

ALTIN SPONSOR : 250.000 TL
GÜMÜŞ SPONSOR : 200.000 TL
BRONZ SPONSOR: 150.000 TL
NORMAL SPONSOR: 100.000 TL

MEDYA VE TANITIM SPONSORLUĞU

Resmi ve özel TV kanalları, radyolar ve haber ajansları, gazete ve dergiler, internet siteleri gibi medya kuruluşları yarışmaların kamuoyuna duyurulmasında aktif rol alarak projenin medya sponsoru olabilirler.

***

3. ULUSLARARASI AHİLİK VE AHİ EVRAN YARIŞMASI
(TASLAK) SPONSORLUK SÖZLEŞMESİ


Madde 1 – Sözleşmenin Tarafları 

İş bu sözleşme, bir tarafta Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı adına (iş bu protokolde TDPV olarak anılacak) ile diğer tarafta (sponsor firma adı) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. 

Madde 2 – Taraflara İlişkin Bilgiler 

TDPV’nin adresi: İlkbahar Mah. 608. Sok. No:7 06550 Çankaya-ANKARA/TÜRKİYE 

Sponsorun firma adresi: 

Her iki taraf yukarıda belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmiştir. Bu adreslere usulünce yapılacak olan tebligatlar, adres değişikliği karşı tarafa yazılı olarak bildirilmediği takdirde usulüne uygun biçimde tebliğ edilmiş kabul edilir. 

Madde 3 – Konu 

Sözleşmenin konusu 15.01.2024 tarihinde ilana çıkacak 3 yaş grubunda ve 3 kategoride toplam 5 farklı uluslararası yarışmaya yönelik sponsorluk konusudur. 

Madde 4 – Sponsorluk Koşulları 

15.01.2024 tarihinde ilana çıkılacak yarışmalara altın, gümüş, bronz ve normal sponsor olarak beş (4) farklı şekilde maddi katkıda bulunulması mümkündür. 

Ana ve diğer sponsorların yarışmanın tanıtım, başvuru, değerlendirme ve sonuç ilan süreçlerinin yapılacağı www.ahievran.org sayfasında logolarıyla (verdikleri desteğe orantılı olacak büyüklükte) ön planda ve görünür olmaları sağlanacaktır. 

Yarışmaların duyurusu için hazırlanacak tanıtım afişinde ve yarışma sonunda hazırlanacak tüm basılı ve dijital materyallerde ve etkinliklerde ana ve diğer sponsorların logolarıyla (verdikleri desteğe orantılı olacak büyüklükte) ön planda ve görünür olmaları sağlanacaktır. 

Ayrıca yarışmanın tanıtımının ve duyurusunun yapılacağı tüm gazete ve dergi ilanı, TV haber ve tanıtım programları, WEB sayfaları, e-posta gönderimleri gibi tüm alanlarda ana ve diğer sponsorların (verdikleri desteğe orantılı olacak büyüklükte) logolarıyla ön planda ve görünür olmaları sağlanacaktır. 

Bu kapsamda, sponsor olmak isteyen (sponsor firma adı) logosunun, etkinlik kapsamında belirtilen görsel, basılı ve elektronik materyallerde ayrılacak “Sponsorlar’’ bölümünde, (altın, gümüş, bronz ve normal) Sponsor olduğu belirtilerek diğer yarışma sponsorlarıyla birlikte yer alması sağlanacaktır. 

Yarışmalar ile ilgili hazırlanan her materyalde ve her mecrada tüm sponsorların logolarının büyüklükleri verdikleri desteğe ve sponsorluk seviyesine (altın, gümüş, bronz ve normal) göre orantılı bir şekilde ve büyüklükte yer alacaktır. 

(Sponsor firma adı), iş bu sponsorluk sözleşmesi imzalandıktan sonra 3 iş günü içinde logosunu TDPV’nin bilgi@tdpv.org e-posta adresine vektörel olarak iletecek ve teslim alındığını teyit edecektir.

Madde 5 – Ödeme ve Satın Alma Koşulları 

(Sponsor firma adı)  “3. Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışması”na ((altın, gümüş, bronz ve normal)) Sponsor olacaktır. Sponsorluk bedeli olan (ALTIN SPONSOR: 250.000 TL, GÜMÜŞ SPONSOR: 200.000 TL, BRONZ SPONSOR: 150.000 TL, NORMAL SPONSOR: 100.000 TL) yi yarışmanın organizasyonundan sorumlu olan TDPV adına “3. Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışması Sponsorluk bedelidir” notuyla aşağıdaki hesaba yatıracaktır: 

HESAP BİLGİLERİ: 
Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı
T.C. Ziraat Bankası / TBMM Şubesi 
Şube Kodu: 903
Hesap No: 76506235-5004
IBAN numarası: TR 7600 0100 0903 7650 6235 5004

TDPV ise (sponsor firma adı) ödediği Sponsorluk Bedeli karşılığında söz konusu bedelin yatırıldığına dair makbuz verecektir.

Madde 6 – Uyuşmazlık Çözümü 

İş bu protokolün uygulanmasında ortaya çıkacak görüş ayrılıklarının sulh yoluyla çözümlenmesi esastır. İş bu sözleşmeden doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

Madde 7 – Yürürlük ve İmza 

Bu sözleşme taraflarca imzalandığı takdirde yürürlüğe girer. Bu sözleşme 7 (yedi) maddeden ibaret olup, TDPV ve (sponsor firma adı) tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ....…....... tarihinde imza altına alınarak 2 (iki) nüsha halinde onaylanmıştır. 

 

        TDPV adına                    
Dr. Abdullah ÇALIŞKAN
Yönetim Kurulu Başkanı