TREN

Veritabanı

Örgüt Kültürü ve İş Ahlakı Temelinde Ahilik Kültürünün Günümüz Örgütlerinde Uygulanma Düzeyinin Ölçülmesi Üzerine Bir Araştırma

Yazar: Havvanur BAKAN Yıl: 2019 Üniversite:Konya Selçuk Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi

Ahiliğin doğuşu, Anadolu'yu etkisi altına alan Moğol istilasına rağmen başarıyla ilerleme kaydetmiştir. Anadolu'da Selçuklular zamanında tam anlamıyla sivil toplum kuruluşu olarak görülmese de örgüt yapısıyla köklü bir değişimin alt yapısını hazırlamıştır. İlke ve değerleriyle esnaf örgütlerine iş ahlakı ve daha birçok konuda işine gereken önemin gösterilmesi hususunda yol göstermiştir. Anadolu'da Ahi Evran öncülüğünde kurulan ahilik sistemi, belirli ilkelerle ve ahlaki değerlerle oluşturduğu örgütsel yapısını günümüze kadar taşımayı başarmıştır. Bu çalışmada Ahiliğin örgütsel yapısı ve iş ahlakı incelenerek günümüz örgütlerinde uygulanma düzeyinin üzerinde durulmuştur. Bu doğrultuda Konya Bedesten Çarşısı esnafına anket çalışması uygulanmıştır. Araştırmanın sonucuna göre, Konya Bedesten Çarşısı esnafı öncelikli amacının müşteri memnuniyeti ve iş ahlakı olduğunu belirtmiştir. Bugünde de işini ahlakıyla yapan ve müşterisinin memnuniyetini düşünerek hareket eden esnaf maddi açıdan tam doyuma ulaşmasa da vicdani olarak kendini rahat hissetmesiyle manevi olarak doyuma ulaşmaktadır.

The emergence of Akhism has progressed successfully despite the Mongolian invasion that influenced Anatolia. Even though in Anatolia in the time of Seljuks; Akhism was not seen exactly as a non-profit organization, it prepared the infrastructure of a deep-rooted change. It has guided the trade organizations with its principles and values, to give the importance to work ethics and many other subjects, The Akhism that was founded in Anatolia by Ahi Evran, has been able to successfully carry its organizational structure that was built with specific principles and morals to this day. This study examined the organizational structure and work ethics of Akhism and focused on the amount of its appliance in the modern organizations. In this direction, the tradespeople of Konya Bedesten Bazaar were surveyed. According to the results of this study, tradespeople in Konya Bedesten Bazaar have stated that their primary goals are customer satisfaction and work ethic. Today, tradespeople who do their job ethically and act thinking the customer satisfaction are not fully satisfied in a material sense; rather they receive a spiritual fulfillment from having a clear conscious.

İlgili Dosyalar