Konya Ahileri

Yazar: Kadir CEYLAN Yıl: 2018 Üniversite:Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi

Anadolu'nun Türkleşmesinde büyük ehemmiyete haiz olan Ahilik, Anadolu'da Selçuklular zamanının ilk dönemlerinde ortaya çıkmış bir kurumdur. Sosyal ve iktisadi yönleriyle öne çıkan bu kurum hakkında menşei başta olmak üzere farklı görüşler ileri sürülmüştür. Ahilik toplumsal ve ekonomik yapıya sahip bir teşkilattır. İslam dünyasının siyasi ve sosyal durumu bu kurumun meydana gelmesinde büyük etkiye sahiptir. Sahip olduğu yapı ve toplumsal hayattaki yeri bu tarihi süreç içerisindeki gelişimi göz önünde bulundurularak değerlendirilmelidir. Selçuklular zamanında Anadolu'nun her yerine yayılan bu teşkilat, Osmanlı Devleti'nin kuruluşu sırasında da önemli roller üstlenmiştir.

Akhi community which has great importance in Turkification of Anatolia, is an institution that showed up at first periods of Seljuqs in Anatolia. Different opinions have been put forward about this institution, which is prominent with its social and economic aspects, especially its origin. Akhis is an organization with a social and economic structure. Politic and social situation of Islamic world has a great affect on comprising of this organization. The structure it has and its place in society should be evaluated in consideration of this historical process. Spreading everywhere in Anatolia, this organization also has important roles in social life during the establishment of Ottoman Empire.

İlgili Dosyalar