Bir Sosyal Bütünleşme Aracı Olarak Ahilik

Yazar: Abdulhakim Bahadır DARI Yıl: 2017 Üniversite:Marmara Üniversitesi Doktora Tezi

Ahilik kurumu Türk toplum hayatında sıradan bir sivil toplum kuruluşu olmanın çok ötesinde sosyal hayatın tamamını şekillendiren fonksiyonel bir kurum olarak ortaya karşımıza çıkmaktadır. Profesyonel bir halkla ilişkiler uygulayıcısı olan Ahilik toplumsal yapı içerisinde eğitsel, kültürel, mesleki, ahlaki ve dini birçok alanda işlev gösteren önemli bir teşkilatlanma konumundadır. Bu açıdan Ahilik kültürünün topluma kazandırmış olduğu dini, ahlaki ve mesleki yaşantıya ait değerler bazı kısmi değişikliklere uğramakla birlikte günümüzde dahi varlıklarını sürdürmeye devam etmektedir. Ahilik kurumunun toplumsal yapı içerisinde yerine getirdiği bu önemli fonksiyonları sebebiyle sosyal bütünleşmenin sağlanması konusunda hayata geçirilen pratiklerden birisi olarak ele alınmalıdır. Bu yaklaşım doğrultusunda Ahilik kültürü ile yoğrulan Mudurnu esnafının Ahilik değerlerine sahiplik düzeyinin araştırılması ve sahip oldukların değerlerin sosyal bütünleşmenin sağlanması üzerindeki rolünün ortaya koyulması amacı ile oluşturulan bu araştırmada Mudurnu bölgesinde faaliyet gösteren 316 kişiye anket uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre Mudurnu bölgesinde faaliyet göstermekte olan esnafların büyük ölçüde Ahilik değerlerine sahip olduğu tespit edilirken. Sahip oldukları bu değerlerin sosyal bütünleşmeye olumlu katkı sağladıkları tespit edilmiştir.

Akhis Institution comes forward as a functional institution that shapes the whole social life beyond being an ordinary non-governmental organization in Turkish community life. Akhis, enforcing Professional Public Relations, is an important organizational position that functions in educational, cultural, professional, moral and religious areas in the social structure. In this respect, the values of religion, ethics and professional life that the Akhis culture has brought to society have continued to exist even today with some partial changes. The Akhis institution should be regarded as one of the actualised practices about the provision of social integration due to these important functions performed within the social structure. In this research, in the direction of this approach, a questionnaire was applied to 316 people working in the Mudurnu Region in order to investigate the level of ownership of the Akhis values of the Mudurnu Craftmen who has been raised with the Akhis Culture and to determine the role of their values on the provision of social integration. According to the findings that obtained in the survey, it was determined that the craftmen working in the Mudurnu Region have a great deal of Akhis values and that these values have contributed positively to social integration.

İlgili Dosyalar