TREN

Balıkesir Yöresinde Ahilikten Kalma Tören ve Uygulamalar

Yazar: Mehmet AKMAN Yıl: 2006 Üniversite:Balıkesir Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi

Bu çalışmada Balıkesir yöresinde ahi düşüncesiyle yapılan uygulamalar incelenmiştir. Ahi düşüncesiyle halk arasında yapılan pratikler ve bu pratikleri doğuran düşünceler halk bilgisi derleme yöntemleriyle tespit edilmiştir. Derlenen malzemelerin Türk düşünce sistemindeki yeri incelenmiştir. Ayrıca derlenen malzemelerin ahi düşüncesiyle ilişkisi belirlenmeye çalışılmıştır.Yapılan çalışmada kimi tören ve uygulamaların yaşatıldığı, kimilerinin de unutulmakta olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda, Ahilik tören ve uygulamalarının Balıkesir'in sosyal hayatında birleştirici ve düzenleyici rol oynadığı anlaşılmıştır.

In this study, ceremonies and practices has been investigated in Balıkesirregion. The ceremonies resulting from ideas and applications among public by thethought of Ahi have been determined by collecting folk knowledge. The place ofthe collected information has been investigated in Turkish thought system. Inaddition the collocted data has been examined in relation to Ahi concept.In this study, it has been determined that some of the ceremonies andpractices have been alived and some of them have been forgetten. In addition, ithas been understated that, Ahilik ceremonies and practices plays an importantrole in uniting and organising social life in Balıkesir region.

İlgili Dosyalar