TREN

Veritabanı

Ahilikten Günümüze Türkiye'de Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarında Zorunlu Üyelik: Konya Eczacılar Odası Örneği

Yazar: Reyhan MANAV Yıl: 2019 Üniversite:Aksaray Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi

Bu çalışmada; Türkiye'nin sosyo-ekonomik anlamda gelişim sürecine bakılarak Türk esnaf ve sanatkârlarının mesleki açıdan 13.yüzyıla kadar uzanan Ahilik felsefesi ile olan bağları incelenmiştir. Esnaf, sanatkârlar ve profesyonel hizmetlerde çalışan mesleki yeterliliğe sahip meslek mensuplarının hak ve çıkarlarını gözeten, devlet çatısı altında bir meslek kuruluşuna olan ihtiyaç, bu araştırmada tespit edilmiştir. Örgütlenme gereksinimi ve meslek ahlakı bütünlüğü çerçevesinde, meslek kuruluşlarına üyeliğin gönüllülük-zorunluluk ilkesi üzerinden avantaj ve dezavantajları tartışılmıştır. Türkiye'deki kamu kurumu ve kuruluşlarına zorunlu üyelik ilkesi, Konya Eczacılar Odasına bağlı eczacılar ile yapılan mülakatlar sonucunda değerlendirmeye alınmıştır. Ayrıca kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu üyelerinin çalışma performansları ve ülke ekonomisine yönelik katkıları yapılan görüşmeler sonucunda değerlendirilmiştir.

In this study, by looking at Turkey's socio-economic development process, the connection between public institutions and the philosophy of Ahi which is dating back to the 13th century have been investigated. The need for a professional institution under the roof of the state, which takes into account the rights and interests of professionals with professional qualifications working in trades, craftsmen and professional services, has been identified in this research. The advantages and disadvantages of membership to professional organizations are discussed in the framework of the need for organization and the moral integrity of the profession based on the principle of volunteering-legal obligation. The principle of compulsory membership for public institutions and organizations in Turkey, Konya Pharmacists were evaluated as a result of interviews with pharmacists who are the members of the association. In addition, the work performances of the members of the public institutions and their contributions to the national economy were evaluated as a result of the interviews.

İlgili Dosyalar