TREN

Veritabanı

Ahilik Tasavvuf İlişkisinin Din Eğitimi Açısından İncelenmesi

Yazar: Nurdan ALPASLAN Yıl: 2021 Üniversite:Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi

Beş asır gibi uzun bir süre ayakta kalan ve askeri, ekonomik, sosyal, eğitim gibi alanlarda çeşitli başarılar sağlamış olan Ahilik Teşkilatı ve günümüzde dinamizmini hala sürdüren tasavvuf arasındaki ilişki ve bunun din eğitimine ne şekilde yansıdığı çalışmamızın konusunu oluşturmuştur. Bu ilişkinin ritüel ve sembol boyutu çalışmanın ana eksenini oluşturmuştur. Öncelikle Ahilik tarihi ve Ahilik Teşkilatının nasıl bir yapılanma olduğu hakkında bilgi verilmiş, diğer bölümde Ahiliğin eğitim yönü üzerinde durulmuş ve din eğitimi metotlarından bahsedilmiştir. Son bölümde ise Ahilik-tasavvuf ilişkisi ele alınmış ortaya çıkan ritüeller incelenmiş ve din eğitimine etkisi ortaya koyulmuştur.

The relationship between Sufism having a sustaining dynamism at the present time and Akhi community which survived for five centuries and reached various achievements at the fields such as military, economy, education and social issues and reflections of this relationship on religious education have determined the subject of our study. Moreover ritual and symbolical dimensions of this relationship have built up the main line of the related study. At the beginning, the history and structure of Akhi community have been explained. Education vision of Akhism is emphasized and religious education methods are stated at another chapter. The last chapter deals with the relationship between Akhism and Sufism and examination of rituals and effects of these rituals on religious education.

İlgili Dosyalar