Zihniyet ve İktisat İlişkisi Çerçevesinde Ahilik Kurumu

Yazar: Taner TATAR - Mehmet DÖNMEZ Yıl: 2008 Yayınlandığı Dergi / Yayın:Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Degisi

Özet
Ahilik, tarihî süreç içerisinde Türk iktisadî zihniyetini en iyi yansıtan kurumdur. Temelde iktisadî bir kurum olmakla birlikte toplumun diğer kurumları ile iç içedir. Ahlâk, din ve eğitim gibi kurumların da ahiliğin yapısı içinde yer aldığı görülür. Bu bakımdan ahi, dinî ve ahlâkî esaslar çerçevesinde iktisadî faaliyetlerini ifa eder. Bu yönleri ile tarihte özgün bir yere sahiptir. Ahlâkî zafiyetin ve maddeci kültürün önemli bir mesele haline geldiği günümüzde, ahilik çözüm için önemli bir kaynak olarak görülebilir. Ahiliği bir gelenek olarak düşünerek, gelenekçilik yapmadan, günümüz şartlarına uygun olarak yenilemek bir çok meselenin halledil-mesi ile neticelenebilir.

Abstract
Akhism is an institution of best reflecting Turkish economic mentality in historical process. Primarily an economic institution, it is in close contact with other institutions of the society. The institutions such as ethics, religion, and education seem to have taken place in akhism. Hence, an akhi performs economic activities in a religious and a moral framework. From these perspectives, akhism has an authentic place in history. In the present age in which moral weaknesses and materialistic culture pose a significant moral dilemma, akhism can be seen as an important source of relief. For this reason, considering akhism a tradition, without falling into traditionalism, to reform it in accord with the contemporary circumstances might result in solving various problems.