Türkiye’de Meslekı̇ Teknik Eğitimı̇ Şekillendiren Eğitim Kurumlarından Ahilik, Gedik, Lonca, Enderun Mektebı̇’nin Tarihı̇ Gelişimlerı̇

Yazar: Mustafa KILINÇ Yıl: 2012 Yayınlandığı Dergi / Yayın:E-Journal Of New World Sciences Academy

Özet
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki Mesleki Teknik Eğitimi şekillendiren yaygın ve örgün eğitim kurumlarından Ahilik, Gedik, Lonca ve Enderun Mekteplerinin tarihi gelişimini ifade etmektir. Türkiye’de mesleki teknik eğitim, Anadolu’nun Türkleşmeye başladığı dönemden itibaren, yaygın mesleki teknik eğitim olarak, Ahilik, Gedik ve Loncalarla Anadolu’da yayılmaya başlamıştır. Bu dönemde mesleki teknik eğitim, usta-çırak geleneğinde yaşanmıştır. O dönemdeki koşullarda Anadolu’daki mesleki teknik eğitim kurumları, toplum ihtiyacını en iyi şekilde karşılamaktaydı. Bu kurumlar aynı zamanda döneminin ve sonraki dönemlerin mesleki teknik eğitimine yön veren kurumlar olmuştur. 

Abstract

The purpose of this study is to express the historical development of Ahilik, Gedik, Lonca and Enderun School wich are the formal and informal education institutions in shaping the vocational and technical education in Turkey. Vocational technical education in Turkey, since the beginning of Turks in Anatolia, as formal vocational technical education began to spread in Anatolia with Ahi, Gedik and Lonca. In this period vocational technical education occurred as the master-apprentice tradition. conditions of that period vocational technical education institutions in Anatolia was providing the community needs in the best way.Besides these institutions have been institutions that shape vocationel and technical education at the same time period and subseguent periods.