Turizmde Toplam Kalite Yönetimı̇ ve Ahilik İlişkisi

Yazar: Kaplan UĞURLU Şimal Yakut AYMANKUY Hilmi AR Yıl: 2015 Yayınlandığı Dergi / Yayın:Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi

Özet

Toplam kalite yönetimi anlayışı üretim sektöründeki genişlemesini hizmet işletmelerinde dolayısıyla turizmde de devam ettirmektedir. Turizm sektörü, kendisini kalite geliştirmenin dışında tutamaz. Hizmetin genel özellikleri sebebi ile turizm ürünü tüketicilerinin işletmeler tarafından tatmin edilmesi pek kolay değildir. Dahası; çetin rekabetin sürdüğü turizm sektöründe kaliteyi tüketicilerine sunamayan veya bunu hissettiremeyen işletmelerin varlıklarını sürdürmeleri de mucizelere bağlıdır. Günümüzde işletmelerin toplam kalite sistemini bünyelerine adapte etmeleri bu nedenle çok önemlidir. Oysaki mükemmeliyeti arayan toplam kalite yönetim sistemi anlayışı, asırlar öncesinde Ahilik’te vardı. Günümüz toplam kalite yönetim anlayışının temelinin Ahilik anlayışına uzandığını birbirlerine benzer ilkelerin varlığına dayanarak söylemek mümkündür. Bu çalışmada; geçmişteki Ahilik anlayışı ile günümüz işletmelerinde uygulanan toplam kalite yönetimi anlayışındaki bu benzerlikler ve turizm sektörüne yansımaları değerlendirilecektir. Çalışmada, turizm işletmelerinin günümüzde uyguladığı toplam kalite yönetimi anlayışındaki çalışan ve müşteri memnuniyeti, üretim ve hizmet standartları, iş etiği ve ahlâkı gibi konuların Ahilik anlayışı ile paralellik gösterdiği belirtilmiştir.

 

Abstract

Total quality management system in production sector maintains spreading just like the service businesses and of course in tourism sector. Tourism sector cannot exclude itself from quality development. Because of the service’s general specialities, it is not that easy to satisfy the consumers of tourism products. Furthermore, while tight competition goes on tourism sector, for businesses which cannot be successful in presenting quality and make customers feel quality are almost impossible to sustain their existence. In today’s world, that is why businesses’ adapting total quality management system is crucial. However, total quality management which is trying to reach perfection existed centuries before as akhism. If we consider about two systems’ similarities about their principals, it is possible to say that the basis of total quality management system dates back to Akhism system. In this study, resemblance between Akhism Total Quality Management system and effects of these systems to tourism sector will be handled. This study indicates that tourism business’ performing total quality management system elements like employee and customer satisfaction, production and service standards, business ethic shows parallelism with akhism system.