TREN

Veritabanı

Toplam Kalite Yönetimi’nin Çekirdeği: Ahilik

Yazar: Ali İhsan ÇELEN Yıl: 2012 Yayınlandığı Dergi / Yayın:Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Özet

Kalite standartları, müşteri odaklılık, liderlik, tam katılım ve sürekli gelişim ilkeleriyle Toplam Kalite Yönetimi (TKY), rekabete dayalı günümüz iş dünyasında işletmelere önemli avantajlar sağlamaktadır. Öte yandan TKY’ye özgü bahsedilen bu ilkeler sadece günümüzde değil yüzyıllar öncesinde Ahilik teşkilatı tarafından; kalite ve standartların yaygınlığı, müşterinin velinimet sayılması, yol gösterici liderlik, istişare sistemi ustalığa kadar devam eden dinamik eğitim süreci ilkeleriyle de başarıyla uygulanmıştır. TKY’nin temel ilkeleri ışığında Ahilik teşkilatı uygulamalarının incelendiği bu çalışmada, Ahilik teşkilatının TKY ile birçok noktada kesiştiği, TKY’nin ilk uygulamaları ve çekirdeği hükmünde olduğu durumları incelenmiştir.

 

Abstract

Total Quality Management (TQM) provides important advantages to the firms with its quality standarts, focusing on customer, leadership, full participation and continuous improvment principles in today’s competitive business world. On the other hand, the principles related to TQM have been succesfully applied by Akhism organization in respect of quality, standarts widespread, cus- tomer as known benefactor, leader as known pathfinder, consultation system and dynamic system doing from not only in today’s life but also from centuries ago. In ligth of the principles of TQM, in this study in which the applications of akhism organization are discussed ıt is focused on intersection of Akhism organization and TQM in many issues and also TQM first practises and it is being basis of TQM.