TREN

Veritabanı

Sosyal Politika Sorunlarına Çözüm Aracı Olarak Ahilik

Yazar: Büşra YÜKSEL Yıl: 2016 Yayınlandığı Dergi / Yayın:International Journal of Social Sciences and Education Research

Ahilik; toplumun huzur, refah ve bütünlüğünü sağlamak için ticari, ekonomik, sosyal, kültürel, ve siyasi faaliyetlerde bulunan ve sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı esas alan bir kurumdur. Bununla birlikte Ahilik, ortaya çıkış sürecinde fütüvvetnamelerden esinlenerek ahlak kurallarını oluşturan, Türk toplumunun öz değerlerini, örf ve adetlerine uygun olarak İslam inancıyla kaynaştırıp, hem dünyevi yaşam için hem ahiret için çalışan, dünyevi işleri ahiret hayatı için araç olarak gören esnaf ve sanatkarlardan oluşan bir Türk kurumudur. Ahilik gerek Selçuklu gerekse Osmanlı devleti döneminde günümüzdeki kooperatifçilik, sendika, sigorta, banka ve mesleki eğitim kurumu olma görevini üstlenerek iş ahlakı ve etiğini yaymıştır. Günümüz Türkiye’sinde ise Ahilik kurumunun, Batı’dan çok ayrı bir noktada bulunduğu ve uygulanmaya başlandığı dönemden itibaren ekonomik, sosyal, siyasi ve dini açıdan başarılı ve bütünleştirici bir kurum olduğu görülmektedir. Günümüzde, var olan işlerde çalışma ahlakının ve iş etiğinin tarihsel bir kavram olarak görüldüğü, oluşturulan işlerin, kişilerin almış olduğu niteliğe uygun olmadığı, tüketicilerin sürekli almaya teşvik edilip ‘tüketim toplumu’ haline getirildiği ve emeğe gerekli önemin verilmediği bir çalışma ortamı söz konusudur. Ayrıca, iletişim ve teknolojinin zirveye ulaşmasına rağmen temel değerlerin zayıflayıp gerilediği, uluslararası alanda güçlü olanın haklı kabul edilip küresel bir istikrarsızlık sürecinin yaşandığı, işsizliğin üst düzeye ulaşıp, buna bağlı olarak sosyal dışlanmanın arttığı, insanların yalnızlaştırıldığı, toplumsal birlik ve beraberliğin öneminin unutulduğu bir kültürel yozlaşma ortamı oluşmuş durumdadır. Söz konusu ortamlara karşı ahilik sisteminin bir çözüm getirip getiremeyeceği olasılığı, bu çalışmanın çıkış noktasını oluşturmuştur. Bu noktadan hareketle bu çalışmada amaçlanan, Ahilik sisteminin günümüz sosyal politika sorunlarına bir çözüm olup olamayacağını incelemektir. Yapılan literatür taraması sonucunda, ahilik sisteminin ilkelerinin günümüz ortam ve şartlarına uygulanması halinde sosyal politika sorunların bir çözüm olabileceği tespit edilmiştir.

Makale Metni