Selçuklu / Osmanlı Döneminde Kurumsal Bir Yapı: Ahilik/Gedik Teşkilatı ve Sosyo-Ekonomik İşlevleri

Yazar: Adnan MAHİROĞULLARI Yıl: 2008 Yayınlandığı Dergi / Yayın:Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

Özet

Anadolu'da XIII. yüzyılda kurulan ahilik, varlığını XX. yüzyılın başlarına kadar sürmüştür. Ahiliğin adı, XVIII. yüzyılda gedik/lonca olarak değişmiştir. Ahilik, esas İşlevine, başka bir ifadeyle sosyo-ekonomik işlevine XV, yüzyılda kavuşmuş; bu yüzyıldan sonra, kuruluş döneminde kazandığı askeri, siyasi ve idari İşlevlerini yitirmiştir. Makalede, ahiliğin sosyo-ekonomik işlevlerinden Ve günümüz sosyal politika uygulamalarıyla benzerliklerinden bahsedilecektir.