Past And Present Of Ahilik

Yazar: Nuray KESKİN - Akın MARŞAP Yıl: 2011 Yayınlandığı Dergi / Yayın:International Online Journal of Educational Sciences

Özet
Ahilik kültürü, Anadolu'da yaşayan Türkmen halkının sanat, ticaret, ekonomi gibi kariyerlerini geliştirmelerini, askeri ve siyasi faaliyetlerini desteklemelerini sağlamak için zanaatkar dayanışması için binlerce yıldır sürdürdüğü bir örgütlenme sistemidir. Kurucusu Ahi Evran'ın I. Alaaddin Keykubad zamanında Konya'ya çağrıldığı, Keykubad'ın vefatından sonra Konya'dan ayrılarak Denizli'ye geldiği kaynaklardan öğrenilmektedir. Ahi Evran, Denizli'de geçirdiği yıllarda debbağlık gibi farklı meslekleri insanlara tanıtmış ve öğretmiştir. Ahi Evran'ın fikirleri, öğretileri ve yaşam tarzı tarihsel süreç içerisinde Denizli'de yaygın olarak uygulanmıştır. Bu çalışmanın temel amacı, günümüzde Denizli esnafı arasında Ahilik geleneğinin bilinip uygulanmadığı sorusuna cevap vermektir. Bu amaçla Ahilik geleneğinin Denizli esnafı arasında bilinip bilinmediğini tespit etmek için 32 soruluk anket hazırlanmıştır. Soruların hazırlanması sürecinde Ahilik konusunda faaliyet gösteren derneklerin ve sahada çalışan profesyonellerin tavsiyelerinden yararlanılarak ortaya çıkan sorular tespit edilmiştir. Araştırma, Denizli Ahi Sinan Çarşısı ve çevresindeki esnaflarla sınırlıdır. Rastgele seçim tekniği ile 100 kişiye anket uygulanmıştır. Sonuçlar SPSS programı ile analiz edilmiştir.

Abstract
Ahilik culture is a kind of organisational system that thousands of years sustains for craftsman solidarity for provides to improve the carreer of Turkmen people’s such as art, trade, economy and support military and political activities who lives in Anatolia. It is learnt from the sources that its founder Ahi Evran was called to Konya in the period of I. Alaaddin Keykubad and that he left Konya after Keykubad’s death to come Denizli. During the years he spent in Denizli, Ahi Evran introduced and taught different jobs to the people such as debbağlık. The ideas, teachings and life style of Ahi Evran have been practiced widely in Denizli during the historical process. The main purpose of this study is to answer the question whether the Ahilik tradition is known and applied among Denizli tradesmen today or not. With this purpose, public survey of 32 questions has been prepared to find out whether the tradition of Ahilik is known among Denizli tradesmen or not. During the process of preparing the questions, advices of associations which work on the subject of Ahilik and of professionals’ on the field have been made use of to determine the questions as a result of them. The study is limited with tradesmen in Denizli Ahi Sinan Çarşısı and around. The public survey has been applied to 100 people by the technique of random selection. The results have been analyzed by the programme SPSS.

Makale Metni