Osmanlı Küçük işletme Grupları Olarak Ahilik: Tarihsel Bir Değerlendirme

Yazar: Muzaffer AYDEMİR Yıl: 2019 Yayınlandığı Dergi / Yayın:S.C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Türk işletme grubu denildiğinde sadece 1960’lı yılardan sonra ortaya çıkan holdingler akla gelmektedir. Türk, Osmanlı tarihinde çok uzun dönem özel bir yeri olan Ahilik, henüz işletme bilimi bakış açısıyla yeterince araştırılmamıştır. Daha önce yapılan araştırmalarda Ahilik, “esnaf ve sanatkâr birliği” olarak görülmüş ve günümüzdeki esnaf ve sanatkâr organizasyonları ile aynı sınıfta değerlendirilmiştir. Buna karşılık kendine has organizasyon yapısı, yönetim, üretim, pazar ve finans sistemlerine sahip, çok geniş bir coğrafyada toplumun ve devletin temel ihtiyaçlarını karşılayan Ahiliğin, dönemin ekonomik şartlarına göre değerlendirilerek, günümüzdeki benzer organizasyon yapılarıyla karşılaştırılması sonucunda nevi şahsına münhasır bir işletme grubu formu olduğu görülmektedir. Tarih içerisinde önemli bir yere sahip Ahiliği mikro-iş grubu olarak tanımlamak uygun olacaktır. Bu bağlamda çalışma; Ahiliği işletme bilimi bakış açısı ile inceleyecek, işletme grubu araştırmalarına ve özellikle Türk İşletme gruplarının tarihsel kökenlerine ışık tutacak, tarih içerisinde benzer özelliklere sahip diğer organizasyon yapılarının işletme grubu bakış açısı ile tekrar gözden geçirilmesinin gerekliliğini ortaya koyacaktır.

Makale Metni