Osmanlı Döneminde Ahilik Teşkilatı

Yazar: Faruk ANDAÇ Yıl: 1994 Yayınlandığı Dergi / Yayın:Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Özet

Ahilik, 13. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar Anadolu'daki esnaf ve sanatkar birliklerine verilen isimdir. Araştırmalara göre Ahiliğin kökenleri özellikle Araplar arasında gelişmiş olan Fütüvvet teşkilatına dayanır. Fakat Ahilik töre ve törenleri itibariyle Anadolu Türklerine özgü bir kuruluştur.