Güneş Doğudan Yükselir: Günümüz Örgütlerine Yol Gösterici Olarak Ahilik Sistemi

Yazar: Müslüme AKYÜZ - Kubilay ÖZYER Yıl: 2018 Yayınlandığı Dergi / Yayın:Route Educational and Social Science Journal

Bu çalışma günümüzden yaklaşık 1000 yıl önce Anadolu’da kurulmuş olan Ahilik teşkilatı ilke ve uygulamaları ile günümüz örgütlerindeki yansımaları arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını incelemek maksadıyla yapılmıştır. Örgütlerin varlığını sürdürebilmesi, örgütsel başarılarının sürekli olması ve rekabet avantajı yaratmada önemli konular olarak karşımıza çıkan hiyerarşik yapılanma, mesleki ahlak (etik), örgüt kültürü, toplumsal düzeyde yardımlaşma ve dayanışma, mesleki uzmanlaşma, liderlik, örgütsel iletişim, kalite standartları, üretici-tüketici ilişkileri, çalışanların güçlendirilmesi, toplumsal düzeyde kadına verilen değer, liyakat sistemi gibi konular önemlidir. Çalışmanın amacı bu kavramları, Ahilik Teşkilatı perspektifinde ele alarak, Ahilik Teşkilatının günümüz örgütlerine yol gösterici bir kaynak, rehber olabileceğine yönelik yeni bakış açıları kazandırabilmektir.

Anahtar Kelimeler: Ahilik sistemi, Örgüt.

This study was carried out with the aim of examining whether there is a meaningful relation between the principles and practices of the Ahilik organization established in Anatolia about 1000 years ago and the reflections of today's organizations. Hierarchical structuring, professional ethics, organizational culture, solidarity and solidarity at the social level, professionalism, leadership, organizational communication, quality standards, producer-consumer associations, which are constantly present in organizational successes, , Empowerment of the employees, value given to the woman at the social level, merit system. By considering these concepts in the perspective of the Ahilik Organization, the aim of the study is to gain new perspectives on how the Ahilik Organization can be a guide and guide to contemporary organizations.

Key words: System of Ahilik, Organization.

Makale Metni