TREN

Veritabanı

Fütüvvetname-i Cafer Sadık'a Dair Bir İnceleme

Yazar: M Saffet SARIKAYA Yıl: 2006 Yayınlandığı Dergi / Yayın:Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi

ÖZET
Hacı BektaşUçe Halk Kütüphanesi 101 nurnarada kayıtlı eser, bilinen tek nüshadır. Bu adla
eser, Alevi kültüründe sıklıkla gördüğümüz Ca'fer-i Sad1k Buyruklarını da çağrıştırmaktadır.
Tipik bir Bektaşi Fütüvvetnamesi görünümündeki eser, diğer Fütüwetnamelere göre adap, erkan ve merasimlerin uygulanışı bakımından çok eksiktir. Fütüwetnameden sonra gelen risalelerin içerikleri mevcut Buyruk nüshalarıyla büyük ölçüde örtüşür. Genel muhtevası bakımından eser, fütüvvet/ahi teşkilatıyla Bektaşilik ve Alevilik arasındaki ilişkiyi gösteren ilginç bir örnektir.
Anahtar Kelimeler: Fütüvvetname, Buyruk, Ca'fer-i Sadık, Bektaşi, Alevi
 

ABSTRACT
This treatise is registered at Hacı Bektaş Public Library by no. 1 Ol. lt is only one copy. The
title reminds Cafer-i Sad1k Buyruks as we find in Alawi culture. The treatise is typical Bektashi Fütüvvetname, but treatise excludes the subjects of good manners, rituals and customs. The content is very similar to Alawi Buyruks. General subject-matter of the treatise is quite intresting to show the relation between fütüvet-ahi institutions in relation to Bektashi and Alawis.
Key Word: Fütüvvetname, Buyruk, Ca'fer-i Sadıq, Bektashi, Alawi

Makale Metni