Fütüvvet -Ahı̇ Müessesesinin Menşeı̇ Meselesı̇

Yazar: Neşet ÇAĞATAY Yıl: 1952 Yayınlandığı Dergi / Yayın:Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Özet

bu dergini birinci sayısında, aynı başlıklı yazımızda işaret ettiğimiz gibi, bazan ayyar, bazan da civanmerd adlariyle de anılan, bir sosyal tabakanın, ahlaki prensip olarak kaidelerine riayet ettiği ve mensup bulunduğu bu müessese, Abbasi Devleti halifesi Nasır Lidinillah Ebu'l-Abbas Ahmet (saltanatı: M.1180-1225) zamanından çok evvel mevcuttu; Nasıl Lidinillah da bu müesseseye, ümera sınıfından olarak intisap eden ilk şahıs değildi. Mesela, Ahmed el-Nakkaş el- Harberti'nin yazdığı fütüvvetname şeceresinde fütüvvet piri olarak geçen Ebu Kalicar, Al-i Büveyh hükümdarlarından biridir.