Bir Kurum Ve Eğitimı̇ Örneğı̇ Olarak Ahilik Teşkilatında Eğitim

Yazar: Deniz BALCI Yıl: 2019 Yayınlandığı Dergi / Yayın:Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Özet

Eğitim bir toplumun güçlü olmasını, nitelikli, aydın insanların oluşmasını sağlayan en önemli araçtır. Eğitim ulusal kalkınmayı, ilerlemeyi, bağımsızlığı ve özgürlüğü, refahı sağlamanın en etkili yollarından biridir. Şu an içinde bulunduğumuz çağın bilgi çağı olması da eğitim konusunu daha güncel olmasını, daha önem verilmesini sağlamıştır. Geçmiş yıllarda eğitim yalnızca bir meslek ve iş sahibi olmanın yolu olarak görülürken bugün eğitim hayatın her alanında oldukça önemli bir yer tutmuş yaşam boyu öğrenme gibi eğitimle ilgili yeni kavramlar türemiştir. Sosyal bilimler alanının önemli bir disiplini olan kamu yönetimi son dönemlerde yaşanan gelişmelere bağlı olarak personel alımından emekliliğe kadar hizmet öncesi hizmet içi gibi birçok eğitimlerin yapılmasını, yeni yaklaşımlarla kamu yönetimi alanının yeniden yorumlanması ihtiyacını doğurmuştur. Bu sebeple kamu yönetiminde stratejik planlamalar, insan kaynakları gibi birimlere bu doğrultuda personel eğitimine verilen önem artmıştır. Yapılan çalışmada Türk sosyal, kültürel ve daha birçok alan için temel oluşturan, Ahi Evran'ın XIII. yüzyılda kurduğu ahilik teşkilatında eğitim konusunun ele alınışı incelenmiştir. Çalışmanın amacı günümüzdeki yenilikleri, değişiklikleri, gelişimleri veya eksiklikleri daha iyi görebilmek adına asırlar öncesine ait olan ahilik teşkilatında eğitimin önemi, nasıl yapıldığını ele almaktır. Çalışmada literatür taraması yöntemi kullanılmıştır. Yapılan incelemeler göstermiştir ki ahilik teşkilatında iş eğitimi hem teorik hem pratik olmak üzere verilmiş, öğrenme ve beceri geliştirme odak noktası olmuş, bunu yaparken sadece kişisel değil toplumsal alan da ihmal edilmemiş ve ahlak, sevgi, dayanışma, birlik, kültür gibi olgulara büyük önem verilmiş. Bugün kamu yönetimi alanında verilen eğitimlerde de geçmişteki bu uygulamaların etkisi görülebilir. Geçmişi anlamak, ele almak, incelemek bugüne ışık tutacaktır.