Ahmed Yesevı̇ Dervişı̇ Ahı̇ Evren ve Kayserı̇’de Ahilik

Yazar: Ahmet Vehbi ECER Yıl: 2001 Yayınlandığı Dergi / Yayın:Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Özet

Anadolu ve Anadolu’nun orta yerinde bulunan Kayseri halkının dini ve milli kültüründe Orta Asya’dan göç eden Ahmet Yesevi (öl:1166) dervişlerinin, alperenlerinin emekleri vardır. özellikle Ahmet Yesevi’ye mensubiyeti bilinen Ahi Evren(öl:1264) hayatının yirmi yılını Kayseri’de geçirmiş, Ahıyan-ı Rum örgütünün Kayseri’de sanayi çarşısını kurmak suretiyle uygulamasını yaptırmış, hanımı Fatma Bacı’nın kurduğu Bacıyan-ı Rum örgütleri birlikte halkı üretime yönlendirmiştir. Ahıyan ve Bacıyan-ı Rum örgütleri ve ilkeleri bütün Anadolu’ya Kayseri’den yayılmış, Kayseri halkına sanat ve ticaret ahlakı yanında dini ve askeri eğitimler de yaptırmış ve bunlar Moğol kuşatması sırasında Kayseri’yi savunmuşlardır. Ahilik disiplin ve kültüründen kalıntılar günümüze kadar devam etmiştir.

 

Abstract

In the religious and national culture of the people of Kayseri, located in the middle of Anatolia and Anatolia, there are the efforts of Ahmet Yesevi (died: 1166) dervishes and alperens who migrated from Central Asia. Ahi Evren (death: 1264), whose affiliation is known especially to Ahmet Yesevi, spent twenty years of his life in Kayseri, had the Ahiyan-i Greek organization implemented by establishing an industrial bazaar in Kayseri, Bacıyan-ı Greek organizations founded by his wife Fatma Bacı, together with the people of the people. directed to production. Ahiyan and Bacıyan-ı Greek organizations and principles spread all over Anatolia from Kayseri, they had the people of Kayseri given religious and military trainings as well as artistic and commercial ethics, and they defended Kayseri during the Mongol siege. The remnants of the Ahi-order discipline and culture have continued until today.

Makale Metni