TREN

Veritabanı

Ahlâki ve Sosyo-Ekonomik Bir Teşkilât Olarak Ahilik

Yazar: Faysal ÇEKER Yıl: 2017 Yayınlandığı Dergi / Yayın:Dicle Üniversitesı̇ İktisadı̇ ve İdarı̇ Bilimler Fakültesı̇ Dergisı̇

Özet

Bir literatür taraması şeklinde yapılan bu araştırmada ahlaki ve sosyo-ekonomik bir teşkilat olarak Ahilik incelenmiştir. Öncelikle Ahiliğin Fütüvvetçilik ve Lonca kavramları ile ilişkisi ele alınmış daha sonra bir sistem olarak Ahi teşkilatının yapısı incelenmiştir. Tarihsel gelişim sürecinde ele alınan Ahiliğin eğitim sistemi ve kamil insan yetiştirme adına koyduğu ahlaki kurallar da gözler önüne serilmiştir. Ayrıca Ahi teşkilatındaki denetim ve cezalar da ele alınmıştır.

 

Abstract

Ahilik, a moral and socio-ecnomic organization, has been examined in this research which has been carried out as a literature review. Firs, it has been dealt with the relation of Ahilik with the terms fütüvvetçilik and lonca, next, the structure of Ahi organization as a system. The education system and the rules of Ahi organization in order to put up to raise perfect human beings in the name of morality, which has been dealt with in its historical development process have also been revealed. In addition, the controlling and punishment in ahi organization have also been discussed.