Ahilik ve Sosyal Sermaye Bağlamında İş Ahlakı ve Üretim İlişkisi

Yazar: Prof. Dr. Mehmet KARAGÜL Yıl: 2012 Yayınlandığı Dergi / Yayın:Akademik Bakış Dergisi

Özet

İdeal anlamda insanın ihtiyaçlarını karşılama amacında olan iktisat, bugünkü dünya gerçeklerinde kapitalist sistem bağlamında, insana rağmen sermaye birikimini temel hedef edinmiş durumdadır. Ancak gerek Türk iktisat tarihinde şahit olduğumuz Ahilik sistemi, gerekse bugünkü sosyal iktisat yazıtında önemli bir yer edinen sosyal sermaye olguları, iktisadi faaliyetlerde insanın değerleriyle birlikte ön plana çıkışına işaret etmektedir. Dolayısıyla bu gün toplumlarda yaşanan ahlak zafiyeti nedeniyle görülen yolsuzluklara bağlı iktisadi ve sosyal problemlerin üstesinden gelebilmek için Ahilik ve sosyal sermaye kavramları çerçevesinde, iktisadi hayatımızı yeniden tasarımlamak kaçınılmaz bir ihtiyaç olarak karşımızda durmaktadır. Bu çerçevede bu çalışmada, toplumsal güveni önceleyen sosyal sermaye ve sosyal ahlakı iktisadi yaşamın temel sermayesi gören Ahilik sistemi bir bütün olarak ele alınmış ve insan için iktisat anlayışının önemi üzerinde durulmuştur

Makale Metni