TREN

Veritabanı

Ahilik ve Sanayileşme

Yazar: Süleymen KAZMAZ Yıl: 2000 Yayınlandığı Dergi / Yayın:Erdem İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Özet

Göktürk Devleti hakanı Kültikin ve Bilge Kağan ve büyük Türk devlet adamı Tonyukuk adına dikilen ve Orhon nehri kıyılarında bulunan Orhun kitabelerinde şöyle bir cümle vardır: “Dört tarafhep düşman imiş.” Onun için de şöyle denilir: Ordu sevk ettik, savaştık, Çin ordusunu yok ettik. 7.000 çin askeri öldürdük; asker sevk ettik cümlesi Kültikin anıtında 85, Bilge Kağan anıtında 83; savaş sözü Kültikin anıtında 23, Bilge Kağan anıtında 23 kez, aynı sözler Tonyukuk anıtında da sık sık tekrarlanır. Savaş durumu millî tarih boyunca devam etmiştir.