TREN

Veritabanı

Ahilik Teşkilatı ve Kariyer Çapalarının Kesişen Noktaları

Yazar: Gülnaz KILIÇ ÖZKAYNAR Yıl: 2022 Yayınlandığı Dergi / Yayın:Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi

ÖZ

Ahilik Teşkilatının Türk kültüründe önemli bir yeri bulunmaktadır. Ahilik Teşkilatı, üstlendiği vazife ile Anadolu topraklarında dayanışma, birlik ve beraberliğin sağlanmasına oldukça büyük katkı sağlamıştır. İlk yıllarında esnaf teşkilatı olarak kurulan Ahilik, daha sonra ticaret, sanat, eğitim, ekonomi gibi pek çok alanda faaliyet yapar hale gelmiştir. Ahilik Teşkilatının esas amaçlarından biri her iş kolunda iş ahlakını ön planda tutan ve mesleğini sürekli yapacak çalışanlar yetiştirmekti. Bu bağlamda teşkilat bünyesinde o günün kariyer basamakları olarak adlandırılabilecek yamak, çırak, kalfa ve usta gibi çalışanların sürekli eğitime tabi tutulduğu bir süreç bulunmaktaydı. Bu çalışmanın amacı günümüzde kariyer çapaları olarak adlandırılan kişinin yetenek, ihtiyaç ve değerlerini ön plana çıkararak kariyerine yön veren unsurların Ahilik Teşkilatındaki benzerliğini ortaya koymaktır. Bu çerçevede Ahilik Teşkilatı ve kariyer çapalarının kavramsal boyutları, özellikleri ve kesişen noktaları teorik olarak ele alınmış ve incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Ahilik, Ahilik Teşkilatı, Kariyer, Kariyer Çapaları

ABSTRACT

Ahilik Organization has an important place in Turkish culture. The organization has a great contribution in providing solidarity, unity and solidarity in the Anatolian lands with the task it has undertaken. Established as a tradesman's organization in its first years, the Ahi community later became active in many fields such as trade, art, education, and economy. One of the main objectives of the Ahi Organization was to train employees who prioritize business ethics in every business line and who will do their job continuously. In this context, within the organization, there was a process in which employees such as assistantship, apprenticeship and mastership, which could be called the career steps of that day, were subjected to continuous training. The aim of this study is to investigate the place of the factors that shape the career of the person called career anchors in the Ahi Organization by highlighting the talents, needs and values of the person. In this framework, the conceptual dimensions, features and cutting points of the Ahi-Order and career anchors are theoretically discussed and examined.

Key Words: Ahilik, Ahilik Organizations, Career, Career Anchors