TREN

Veritabanı

Ahilik Teşkilatı, Ombudsman ve Etik İlişkisı̇

Yazar: Kadir Caner DOĞAN Yıl: 2015 Yayınlandığı Dergi / Yayın:Küresel İktisat ve İşletme Çalışmaları Dergisi

Özet

Ahilik veya Ahilik Teşkilatı, Osmanlı Devleti’nin kurulmasında da büyük bir etki yaratmış olan bir yapı olarak sosyal ve ekonomik ilişkilerin düzenlenmesinde önemli etkiler ortaya çıkarmış bir kurumdur. Toplum içerisinde dengeleyici konumda bulunan Ahilik Teşkilatı, ahlaki ve etik kuralların gelişmesinde önemli etkiler yaratmıştır. Bu makalede ombudsman benzeri bir yapı olduğu düşünülen Ahilik ve etik arasında bir ilişki kurularak, Ahilik, etik ve ombudsman arasındaki benzer ve karşılıklı nitelik ve özellikler belirlenmek istenmektedir.

 

Abstarct

Ahi or Ahi Organization which establishment of the Ottoman Empire have a big impact in a structure an institution are that revealed significant effects in the regulation of social and economic relations. Ahi Organization in stabilizing position in this society has had a major influence in the development of moral and ethical rules. This article also established a relationship between ethics and Ahi thought ombudsman is a similar structure is desirable to identify similar and opposite qualities and characteristics between Ahi, ethics and ombudsman.