TREN

Veritabanı

Ahilik Müessesesinin Sosyal Gelişmedeki Yeri ve Önemi

Yazar: Enis ÖKSÜZ Yıl: 1993 Yayınlandığı Dergi / Yayın:Istanbul Journal of Sociological Studies

Özet

Bilindiği üzere AHÎLtK üe ügiii, bilgi kaynaklarımız son derece azdır. Çünkü, bugünkü, Türkçe ve batı dilleri ile yapılan neşriyat kıt denilecek kadar yetersizdir. Kay­nak eksikliğinin bir diğer önemli sebebi, lâtin harflerine geçişten sonra mevcut eserlerin süratle ve bütünüyle bugünkü alfabe harfleri ile basılmamış olmasıdır. Bu son eksiklik olmasaydı öyle sanıyorum ki, okuyucu ve araştırmacılara zengin kaynak eserler sunulucak ve çok mükemmel tahlillere, değerlendirmelere ve organizasyon geliştirmelerine vbs. düşündürücü, ilham kaynaklan verilmiş olacaktı. Gerekçeli ve ilmi sonuçlara var­ mak için bu konudaki çalışmalara hız verilmesi samimi dileğimizdir.