Ahilik Felsefesinden Günümüz Meslek Ahlakı Tartışmalarına Bir Bakış

Yazar: İbrahim YÜKSEL Yıl: 2019 Yayınlandığı Dergi / Yayın:Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Özet
Bu çalışmada günümüzün en yoğun tartışma konularından olan meslek ahlakı, iş ahlakı vb. birçok farklı kavramla anlatılmaya çalışılan bir konu Ahilik bağlamında ele alınmaya çalışılacaktır.
Ahilik teşkilatı, mesleki bir dayanışma örgütü olarak kurulmuş olsa da temeli iyi insanı temel alan ahlaki ilkeleri mensuplarına kazandırmaya çalışan ve bunu sağlamak için çok ciddi bir iç denetim mekanizması oluşturarak yüzyıllar boyu son derece başarılı bir şekilde varlığını devam ettiren bir organizasyondur.
İş ahlakına sahip olmayan girişimciler, sanayiciler, yatırımcılar, kamu yöneticileri, firmalar vs. ekonomik büyümeye, kalkınmaya, toplumsal huzur ve güvene yarardan çok zarar vereceklerdir. Günümüzde de sıklıkla tartışılan kalitesiz, ayıplı mal, rüşvet, yolsuzluk, hileli iflas, hayali ihracat vb. durumlar toplumsal huzuru, güveni rencide etmekte ve bu konuda çözümler aranmasını zorunlu kılmaktadır. Bu sorunların çözümüne Ahilik felsefesi ve ilkeleriyle bakışın olumlu katkılar sunacağı düşünülmektedir.

 

Abstract
In this study, a subject,which is one of the most intensive topics of discussion today, tried to be explained with many different concepts like professional ethics, business ethics, etc., will be discussed in the context of Ahi.
Although the organization of Ahi-order is established as a professional solidarity organization, it is an organization that tries to provide the members with moral principles based on good people, maintains its existence very successfully for centuries by creating a very serious internal control mechanism to achieve this.
Entrepreneurs, industrialists, investors, public managers, firms etc. who do not have business ethics will do more harm than good to the economic growth, development, social peace and trust.Nowadays, often discussed cases like poor quality, defective goods, bribery, corruption, fraudulent bankruptcy, imaginary exports and so on offend social peace, confidence and make it mandatory to seek solutions in this regard. It is thought that with the approach of Ahi-order philosophy and its principles will contribute positively to the solution of these problems.

Makale Metni