TREN

Veritabanı

Ahiliğin Tarihsel-Toplumsal Temelleri ve Temel Toplumsal Fonksiyonları-Sosyolojik Yaklaşım

Yazar: Necmettin ÖZERKMEN Yıl: 2004 Yayınlandığı Dergi / Yayın:Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi

Özet

Bu araştırma temel olarak beş bölümden oluşmaktadır. İlk olarak, konu ile ilgili bir kavramsal çerçeve kurulmaya çalışılmış ve nasıl bir yöntem ve yaklaşımla incelenebileceği konusunda bilgiler verilmiştir. Bu bağlamda, hem tarihsel hem de sosyolojik bir olgu olarak Ahilik kurumu değerlendirilmiştir. İkinci olarak, Ahiliğin temelinde yer alan “fütüvvet” kurumunun nasıl ortaya çıktığı; Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Toplumlarında zamanla “Ahilik” örgütünün nasıl dönüştüğü ele alınmıştır. Üçüncü olarak, Ahi örgütünün nasıl bir felsefeye, ,inanç temeline, ahlaka ve dünya görüşüne sahip olduğu sunulmaya çalışılmıştır. Dördüncü olarak, ahiliğin temel toplumsal fonksiyonları; dinsel, ahlaksal, siyasal, eğitimsel ve sosyo-kültürel bakımdan açıklanmaya çalışılmıştır. Son olarak, genel bir değerlendirme yapılmış; Ahiliğin geçmiş toplumsal fonksiyonlarda ne gibi bir işleve sahip olduğu ve o toplumsal yapılar bakımından önemi belirtilmiştir. Aslında günümüz modern toplumlarının da bunalımları atlatabilmek için bu tarihsel doku ve yapılardan, dayanışma ruhundan yararlanması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır

Makale Metni