13. ve 14. Yüzyılda Anadolu'da Ahilik Teşkilatı, Etkisi ve Siyaseti

Yazar: Aysel AKSOY Yıl: 2018 Yayınlandığı Dergi / Yayın:Medeniyet ve Toplum Dergisi

Özet

Ahilik ile ilgili yapılan çalışmaların çokluğu kaynak bulmak açısından çok faydalı olmaktadır. Sosyal, ekonomik, dini, ahlaki ve siyasi etkisi bulunan ahi teşkilatının toplumdan etkilenip aynı zamanda toplumu da etkilediği bilinen bir gerçektir. Çok farklı yönden ele alınması mümkün olan ahi teşkilatının siyasi duruşu ve etkisi de oldukça önemlidir. Bu yüzden, devletlerin oluşumunda ve geçirdikleri değişim-dönüşüm süreçlerinde ahilik teşkilatının kendini nasıl konumlandırdığını anlamak gerekmektedir. Bu çalışma, ahi teşkilatının siyasi yönünü ele almak üzere ortaya konulmaktadır. Çalışmada, ahi teşkilatının ne olduğunu anlamanın yanı sıra teşkilatın Anadolu’daki ekonomik, toplumsal ve bireysel etkileri irdelenecektir. Ayrıca Anadolu’da etkin pek çok alanda var olan Ahi teşkilatının siyasi yönü tartışılacaktır. Bununla beraber şu sorular üzerinde durulacaktır: Ahi teşkilatı siyasileşen bir oluşum mudur? Teşkilatın siyasi anlayışı ne / neler olmuştur? Teşkilatın siyasi tutumunu belirleyen faktörler nelerdir?

Makale Metni