XVI. Yüzyılda Sultanönü Sancağında Ahiler ve Ahi Zaviyeleri

Yazarı: Halime DOĞRU

Yayıncı: Kültür Bakanlığı HAGEM Yayınları

Yayın Yeri: Ankara

Yayın Yılı: 1991