Uluslararası Ahilikte İş ve Ticaret Ahlakı Sempozyumu

Ahilik, özünü Türk-İslam kültüründen alan önemli bir ticari-sosyal kurumdur. Bu kurum yüzyıllarca ekonomi ve üretime katkı sunmuş, kendi iç dinamizmi sayesinde meslek erbabının yetiştirilmesine vesile olmuş ve ülke ekonomisinin devamına olanak sağlamıştır. Ahi Evran tarafından kurulan ahilik kurumu, Selçuklu ve Osmanlı döneminde Anadolu'da önemli bir yer edinmiştir. Kültürümüzün ahlâkî ve ticarî tarihinde önemli hizmetleri olan bu teşkilatı yeniden okumak ve anlamak için ülkemizde bazı etkinlikler yapılmış, ahilik hakkında pek çok akademik ve özgün faaliyetlerde bulunulmuştur. Bu bağlamda 27-28 Eylül 2018 tarihinde Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından “Uluslararası Ahilikte İş ve Ticaret Ahlakı Sempozyumu” düzenlenmiş, ahilik konusu tekrardan ele alınmıştır. Ahilik kurumunun temel ilkeleri, Kur'ânî ve nebevî dayanağı gibi teorik konular yurtiçi ve yurtdışından gelen bilim insanlarınca incelenmiş, ayrıca bu kurumun günümüze dair hangi konularda örneklik ve önderlik yapabileceği tartışılmıştır. 

Yazarı: Doç. Dr. Mehmet TIRAŞÇI - Arş Gör. Mustafa Said AKDOĞAN (ed.)

Yayıncı: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Yayın Yeri: Sivas

Yayın Yılı: 2018

İlgili Görseller
İlgili Videolar
İlgili Dosyalar