Türk Edebiyatında Türkçe Fütüvvet-nameler Üzerine Bir İnceleme

Yazarı: Ali TORUN

Yayıncı: Kültür Bakanlığı Yayınları

Yayın Yeri: Ankara

Yayın Yılı: 1998