Kırşehir Büyükleri - Caca Bey, Aşık Paşa, Ahi Evran Veli

Yazarı: Enver Behnan ŞAPOLYA

Yayıncı: San Matbaası

Yayın Yeri: Ankara

Yayın Yılı: 1967