İslam Fütüvveti ve Türk Ahiliği: İbn-i Battuta'ya Zeyl

Eserde, fütüvvetin manası en geniş biçimi ile analiz edildikten sonra İbn-i Battuta'nın seyahatnamesinde yer verdiği Anadolu'nun en şefkatli ve mert insanlarından olan ahîler ve Türkler arasındaki fütüvvet ehli kişilerin toplumsal hayatlarından bahsediliyor. Ayrıca Türk ve İslam fütüvvetine ilişkin çarpıcı örnekler sıralanarak ahilik müessesesinin ve fütüvvet ahlakının Türk-İslam medeniyetindeki yeri ayrıntılı bir şekilde inceleniyor.

Yazarı: Cezair YARAR (çev.)

Yayıncı: İşaret

Yayın Yeri: İstanbul

Yayın Yılı: 2008