II. Uluslararası Ahilik Kültürü Sempozyumu

II. Uluslararası Ahilik Kültürü Sempozyumu Bildirileri, 13- 15 Ekim 1999 tarihleri arasında Kırşehir'de gerçekleştirilen sempozyumda sunulan bildirilerden oluşmaktadır.

Kitapta Ahiliğin Türk Kültürü'ndeki yeri, tarihsel kaynakları, günümüzdeki durumu, bilinen Ahilerin kişilikleri, yaratımları ve kültürümüze katkıları, Ahilik, Toplum ve Devlet İlişkileri ve Ahiliğin günümüze ve geleceğimize etkileri incelenmektedir.

Yazarı: Muhtelif

Yayıncı: Kültür Bakanlığı HAGEM Yayınları

Yayın Yeri: Ankara

Yayın Yılı: 1999