I. Ahi Evran-ı Veli ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı (2 cilt)

12-13 Ekim 2004 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz sempozyumda söz verdiğimiz gibi bildirileri “iki, en geç üç ay içinde” yayınlama gayreti içindeydik. Ne var ki bazı katılımcıların hâlâ bildirilerini teslim etmemiş olması bu çıkışı biraz geciktirdi. Fakat yine de altı ay içinde basılabilmiş olması da bir kazançtır diye düşünüyoruz.

Sempozyumumuza katılacağını bildirerek isimlerini programa aldıran katılımcı sayısı 112 idi. Bu katılımcılar toplam 103 bildiri sunacaklardı. Mazeretleri bize ulaşmayan Prof. Dr. Sadettin Kocatürk, Prof. Dr. Hasanbala Sadıkov, Doç. Dr. Kenan înan, Yard. Doç. Dr. M. Emin Ertan, Yard. Doç. Dr. Mehmet Yardımcı, Yard. Doç. Dr. Naci Şahin, Dr. Adil Şen, Fehmi Genç ve Mikâil Arslan’ı da aramızda görmek isterdik.

Programa dahil oldukları hâlde mazeretleri dolayısıyla katılamayacaklarını bildiren Doç. Dr. Mehmet İnbaşı, Doç. Dr. Ömer Demirel, Yard. Doç. Dr. Hasan Koksal, Yard. Doç. Dr. Nuran Altuner, Ali Rıza Gönüllü ve Alim Gerçel bildirilerini göndererek cismen olmasa da ismen bizimle birlikte oldular. Kendilerine teşekkür ederiz.

Yard. Doç. Dr. Sıddık Çalık, Dr. Yusuf Ekinci, Ar. Gör. Adnan Şimşek ve Şevket Bülent Yahnici ise Sempozyuma katılarak bildiri sundukları hâlde bildiri metinlerini şu ana kadar bize ulaştıramamışlardır. Bir kısım meslektaşımız sempozyumda sundukları bildirileri Merkezimizin yayın organı olan Ahilik Araştırmaları Dergisi’ne gönderdiler. Onlardan hakem onayı alanların (Doç. Dr. Şaban Sağlık, Yard. Doç. Dr. Ahmet Kolbaşı, Dr. Akın Marşap, Dr. Bayram Durbilmez, Ar. Gör. Haluk Gökalp, Yusuf Turan Günaydın ve Zofıa Yükselova) bildirileri dergimizin 2. sayısında makale hâlinde yayımlandı. Derginin bu sayısı böylece bu yazılara ayrılmış oldu.

Sempozyum duyurusunda “atıf referansı” ve “kaynakça” gibi konularda bir kural belirlenmediği için bildiriler hâliyle çok farklı sistemlerde gönderildi. Biz bunları yayınlarken yazarın sistemine müdahale etmedik. Ancak çok gereksiz gördüğümüz koyu yazılımlar, büyük harfli vurgulamalar ve genel teâmüllere aykırı kimi hususlarda - birliktelik sağlayabilmek adına- müdahalelerimiz oldu.

Ahi Evran’ın hayatından fütüvvetnâmelere, Ahiliğin tarihsel meselelerinden günümüzdeki uzantıları ve tesirlerine, İktisadî yapılanmasından çağımız için neler ifade edebileceğine, din ve tasavvufla alâkasından ahilik-edebiyat, ahilik-folklor ilişkisine varana kadar çok farklı alanları yoklayan bildirilerden 83 adedi burada yayımlanmış durumdadır. Her biri ayrı ayrı “cehd u gayret” eseri olan bu bildirilerden çok geniş bir kitlenin istifade edeceğine şüphe yoktur.

Şu meşhur sözün müspet tarafı bize hız veriyor: “Marifet iltifata tâbidir; iltifatsız metâ zâyidir.” Ne mutlu bize ki bizim metâmız ziyana uğramıyor. Gayretlerimizin semeresini elimizde somut olarak görmek bizi gövendiriyor. Bu itibarla, bugüne kadar olan bütün çalışmalarımızda bize “hız” veren bir isimden burada hassaten bahsetmek isterim.

Bir bütçesi olmadığı gibi herhangi bir geliri de olmayan birimimizin bu faaliyetleri gerçekleştirebilmesinde Eğitim Fakültesinin katkıları ve rolü çok büyük. Sayın Dekan Prof. Dr. Mehmet Günay kurulduğumuz günden beri gayretlerimizi hiç karşılıksız bırakmadı. Ona kalbi teşekkürlerimi bir kez daha sunmak Türklük sevdalısı her yürek için olması gerektiği gibi benim için de bahtiyarlıktır.

Ayrıca ihtiyaç duyduğumuzda bizi yalnız bırakmayan valimiz Sayın Selahattin Hatipoğlu’nu da burada anmak isterim. Bu Sempozyumun gerçekleşmesinde de “düzenleyici” sıfatıyla bizimle birlikte oldular. Kendilerine de müteşekkiriz.

Bu vesileyle bütün katılımcılara katkılarından ve üç gün boyunca Kırşehir’e yaşattıkları doyumsuz bilim ortamından dolayı bir kez daha teşekkür ediyor, 2006 yılının Ekim ayında düzenleyeceğimiz II. Ahi Evran-ı Velî ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumu’na şimdiden açık davet çıkarıyoruz.

Doç. Dr. M. Fatih KOKSAL

Yazarı: M. Fatih KÖKSAL (ed.)

Yayıncı:

Yayın Yeri: Kırşehir

Yayın Yılı: 2005

İlgili Görseller