Horasan Erenleri: Melametiler, Ahiler, Bacılar, Gaziler, Abdallar

Cemil Meriç ‘’ Bu Ülke’’ adlı kitabına şu cümleyle başlıyor:’’ Ne gülüyorsun? Anlattığım senin hikayen …’
Pekala; ya bizim hikayemiz?
Bir millet düşünün ki ‘Horasan şahı’ olarak tanınan ve Hazreti Peygamberin 8. Göbekten torunu olan İmam-ı Aliyyül Rıza’nın muhabbetiyle İslamiyet’i kabul etmiş.
Bir millet düşünün ki Hazreti Peygamberin 11. Göbekten torunu olan İmam Hasan’ül Askeriye bizden manasına gelen Askeri mahlasını vererek daima Ehl-i Beyt’i zalimlere karşı korumuş..
Bir millet düşünün ki ‘’ Muhammed, Hasan, Hüseyin ‘’ isimlerini en sevdiklerine vererek evladı resulü kendi evladı gibi sevmiş. Bir millet düşünün ki Horasan mektebinde nice erenler yetiştirerek Yesevi Ocağını kurmuş ve bu ocaktan nasip alan erlere Anadolu’yu yurt tutmuş…
Bir millet düşünün ki Abdalan-ı Rum ile bu toprağa mana incileri saçmış ve bu necip millete manevi rehberlik yapmış.

Yazarı: Mehmet Hakan ALŞAN

Yayıncı: Kurtuba

Yayın Yeri: İstanbul

Yayın Yılı: 2012