Bir Anadolu Efsanesi: AHİ EVRAN (Eşyaya Teslim Olmayan Ahlak: AHİLİK)

Ahi Evran, hayatı hakkındaki bilgilerimiz sis perdeleri arasında gizli olmasına rağmen yedi-sekiz asır öncesine ciddi izler bırakan ender şahsiyetlerden biridir. Onun hayatına dair sahih bilgi ve belgelere dayanmaksızın birtakım tahmin ve çıkarımlardan ibaret kurmaca bir hayat hikayesi oluşturuluş, bu da ne yazıkki geniş kitlelerin yanı sıra bilimsel çevrelerde de kabul görmüştür. Bu kitapta Ahi Evran'ın gerçekte kim olduğu ,"aslında kim olmadığı" zemininden yola çıkılarak tespit edilmeye çalışılmış ve Ahi Evran'ın hayatı, eldeki sınırlı belgere ve kaynaklara dayalı olarak bilimsel temellere oturtulmaya çalışılmıştır.

Yazarı: M.Fatih KOKSAL

Yayıncı: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlük Matbaası

Yayın Yeri: Sivas

Yayın Yılı: 2021