TREN

Anadolu Tasavvuf Önderleri

Tasavvuf, dinin özünü bireyin iç dünyasında yaşanır hale getirme faaliyetidir. Bu nedenle ilm-i hal ve fıkh-ı bâtın adıyla anılmaktadır. Bir diğer ifadeyle tasavvuf, sütün içine yayılmış yağ gibidir. Süt olmadan yağ elde edilemeyeceği gibi İslâm’ın ölçü ve kurallarına uymadan, tasavvufun önerdiği yaşama biçimine ulaşmak da mümkün değildir.

Tasavvuf, merasimler yumağı değil dinin özünü anlama ve yaşama sürecidir. Tasavvufun öngördüğü ruhi ve ahlaki arınma yolları, sistemli ve disiplinli bir şekilde topluma kazandırılmıştır. İslam tarihi boyunca, yaşadıkları coğrafyanın kültürel, sosyal, ekonomik ve siyasal alanda şekillenmesinde etkili olan tasavvuf önderleri, öngördükleri tasavvufi düşünceleri, tesis ettikleri tekkelerde işleyip derinleştirmişler ve halka takdim etmişlerdir. 

Yazarı: Kadir ÖZKÖSE

Yayıncı: Mavi Yayıncılık

Yayın Yeri: İstanbul

Yayın Yılı: 2016