TREN

Veritabanı

Ahilik Kültürünün Dünü ve Bugünü

Osmanlıların yüzyıllarca hükmettiği Anadolu'da akıl, çalışma, bilim ve ahlak gibi değerler üzerinde yükselen ve özbeöz Türk kültürü olan Ahilik uzun zamandır tarihin tozlu sayfaları arasın da kaderine terk edilmiş idi. Toplum İçerisinde denge sağlamakla beraber huzur ve güvende getiren Ahiliği, bugün başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Almanya ve Japonya gibi bazı devletlerinde incelemeye aldığı şeklindeki bilgileri yazılı basın ve konuya ait incelemelerde görmek mümkündür.

Yazarı: Mustafa KÖKSAL

Yayıncı: Işık Eğitim ve Kültür Hizmetleri

Yayın Yeri: Ankara

Yayın Yılı: 2007