Ahilik Ansiklopedisi

Ahilik Ansiklopedisi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda, yaklaşık bin yıllık geçmişiyle tarihimize silinmeyecek etkiler bırakmış olan Ahilik kültürünü ve felsefesini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için insanlığa kadim bir model olarak sunulmasına vesile olmak adına, alanında uzman birçok bilim insanın katkısıyla hazırlandı.

Geleceğe ve günümüze ışık tutacak yeni çalışmalara öncülük etmesi planlanan ansiklopedi iki ciltten oluşmaktadır ve madde bazında yazılmıştır.
 
Ansiklopedide; Ahi Evran Veli’nin hayatı ve Ahiliğe etkileri, Ahilik ile ilgili dünyada yapılan yüksek lisans ve doktora tezleri ile yapılmış bütün eserlerin tanıtımı, tarihteki Ahiler ve Ahi yapıtları, Ahiliğin kaynak eserleri olan fütüvvetnamaler , şecerenameler, icazetnameler ile seyahatnameler ile Ahilik ve Esnaf Kuruluşları da yer alıyor.

Yazarı: Muhtelif

Yayıncı: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Yayın Yeri: Ankara

Yayın Yılı: 2014

İlgili Dosyalar