5. Uluslararası Ahilik Sempozyumu Bildiriler Kitabı (2 cilt)

“Osmanlı Klasik Çağı Sonlarından Cumhuriyet’e Kadar Ahilik”

XIII. yüzyıldan itibaren dinî-ictimai hayatımızı derinden etkileyen “Ahilik”, Türk-İslam medeniyetine pek çok alanda katkı sağlamış bir teşkilattır. Temelinde iş ve meslek ahlakının kazandırılmasına yönelik bir gaye bulunmasının yanı sıra millet olma şuurunun pekişmesine önemli katkılar sağlayan Ahilik, hiç şüphesiz Türk-İslam Medeniyetinin önemli ve incelenmesi gereken müesseselerinden biridir.

Bu öneme binaen, Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızın himayeleriyle Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü olarak 2017 senesinde “XIII. Yüzyıla Kadar Türk ve İslam Dünyasında Ahiliğin Temelleri”, 2018 senesinde “XIII-XVI. Yüzyıllarda Ahilik” başlıklarıyla iki sempozyum düzenlenmiş ve bu bilgi şölenlerinde sunulan bildiriler ikişer ciltlik kitaplar hâlinde neşredilerek ilim âleminin istifadesine sunulmuştur. Elinizde bulunan bu kitap da Üniversitemiz ev sahipliğinde bir seri hâlinde düzenlenmekte olduğumuz sempozyumların üçüncüsünde sunulan bildirilerden oluşmaktadır. “Osmanlı Klasik Çağı Sonlarından Cumhuriyet’e Kadar Ahilik” başlığıyla 03-05 Ekim 2019 tarihleri arasında hem nicelik hem de nitelik itibarıyla oldukça memnuniyet verici bir düzeyde gerçekleşen bu sempozyumda gerek yurt dışından gerekse yurdumuzun değişik illerinden teşrif eden katılımcılar tarafından toplam 44 bildiri sunulmuş ve sunulan bu bildirilerin tamamı bildiri kitabımız içerisinde yer almıştır.

Sempozyumun düzenlenmesinden bildiri metinlerinin basımına kadarki süreçte değerli katkıları bulunan Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan başta olmak üzere, Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Sayın Necmetin Erkan’a, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken’e, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Başkanı Abdülkadir Akgül’e ve Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya’ya, düzenleme kurulundaki arkadaşlarımıza, bilim kurulundaki saygıdeğer akademisyenlere ve hepsinden önemlisi bildiri sahibi kıymetli bilim insanlarına teşekkür ederiz.

Yazarı: Prof. Dr. Ahmet GÖKBEL, Prof. Dr. Ahmet GÜNDÜZ, Doç. Dr. Ahmet DOĞAN, Öğr. Gör. İsmail KASAP, Öğr. Gör. Fatih ÇİL (ed.)

Yayıncı: Sarıyıldız Ofset

Yayın Yeri: Ankara

Yayın Yılı: 2020

İlgili Görseller