Profesyonel yaş grupları için

Kısa Film Yarışması Katılım Şartları

1. Yarışma Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) tarafından düzenlenmektedir.
2. Yarışmanın amacı, Ahilik ve Ahi Evran’ın tanıtılmasına, anlaşılmasına, yaşattığı evrensel değerlerin hatırlatılmasına ve bu değerlerin günümüz dünyasına ışık tutmasına katkı sağlamaktır. 
3. Kısa filmin konusu Ahilik ve Ahi Evran olmalıdır. 
4. Yarışma, Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Bosna Hersek, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Kosova, Özbekistan, Romanya ve Türkmenistan’daki üniversitelerin ilgili bölüm (sinema, televizyon, iletişim, vb.) öğrenci ve akademisyenleri ile bu alanda tecrübe ve uzmanlık sahibi profesyonel kişilerin katılımına açıktır.
5. Filmin dili Türkçe olmalıdır. Türkçe haricinde bir dil olması halinde mutlaka Türkçe alt yazı olması gerekir.
6. Filmler kurmaca, animasyon, deneysel ve belgesel türünde olabilir. 
7. Filmin hedef kitlesi genel izleyicidir.
8. Katılımcılar en fazla bir (1) kısa film ile yarışmaya başvurabilir. 
9. Başka amaçla ve farklı yarışmalar için hazırlanmış kısa filmler kabul edilmemektedir. Kısa filmin başka hiçbir yerde kullanılmamış ve yayınlanmamış olması gerekmektedir.
10. Kısa film birden fazla kişi tarafından bir ekip çalışması ile hazırlanabilir.
11. Başvurular www.ahievran.org sayfasından yapılacaktır ve katılımcılar sayfada yer alan yarışma şartlarına tam uyum sağlamak zorundadır. Yarışmaya katılacak film bir ekip tarafından hazırlanmış olsa dahi, başvuru tek kişi tarafından yapılmalıdır. Bu durumda ödül kazanılması halinde sisteme başvuruyu yapan kişi, eser sahibi olarak kabul edilir.
12. Hazırlanacak kısa filmlerin süresinin en az 2 en fazla 10 dakika, H264/MP4 formatında ve 1920×1080 (Full HD) çözünürlükte olması gerekmektedir. Filmin hiçbir bölümünde reklam içerikli veya sponsora ait olabilecek logo ve herhangi bir markayı temsil edebilecek görsel ve sesli içerik kullanılamaz.
13. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği kısa filmin kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerini aldığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Kısa filmin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir. Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
14. Eser sahibi, yarışma için gönderilen eser üzerindeki tüm fikri mülkiyet haklarının da sahibi olduğunu, söz konusu eserin gerçek yaratıcısı olduğunu, bu eserin sunulmasına ve eser ile alakalı fikri mülkiyet haklarının devrine ilişkin gerekli her türlü hakka sahip olduğunu ve herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet haklarını (telif hakkı, patent, marka vb.) ihlal etmediğini, bu eserin yayımlanmasıyla yaşayan ya da ölü herhangi bir kişinin gizlilik haklarını ve aleniyeti ihlal etmediğini ve/veya lekelemediğini, içeriğin herhangi bir şekilde suç teşkil edecek unsurlar içermediğini teyit ve taahhüt etmektedir. 
15. Filmlerin senaryo, görsel, işitsel ve benzeri içerikleri bizzat katılımcı tarafından üretilmiş veya kullanım haklarının katılımcıda olması, özgün ve telif haklarının satılmamış olması gerekmektedir. Yarışmaya gönderilecek eser içerisindeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımları sebebiyle üçüncü kişilerden doğacak her türlü telif hakkı ihlali iddiası katılımcının sorumluluğundadır. Suç teşkil edecek unsurların daha sonra ortaya çıkması halinde Vakfın herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. Telif hakkı ihlali veya sair fikri mülkiyet haklarının ihlali ya da her türlü kanun ihlalinin tespiti halinde ilgili eser yarışmadan menedilir. Tespit yarışmadan sonra yapılır ise eser sahibi ödüllendirilmiş olsa dahi ödül geri alınır. Bu durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
16. Katılımcılar yarışmaya başvurmadan önce üye olurken ad, soyad, doğum tarihi, profil (vesikalık) resim, okuduğu/bulunduğu okulun adı, mesleği, telefon numarası ve e-posta bilgilerini eksiksiz ve doğru bir şekilde sisteme yüklemelidirler.
17. Yarışmaya katılan kısa filmlerin sahipleri yarışmaya başvurarak vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Başvuru yapan katılımcıların kişisel bilgilerinin doğru olmaması durumunda doğabilecek aksiliklerden Vakıf sorumlu değildir. Bu gibi durumlarda Vakıf yanlış bilgilendirme yapan katılımcıyı yarışmadan diskalifiye etme hakkına sahiptir.
18. Yarışmaya son başvuru tarihi 15 Nisan 2022’dir. 
19. Danışma Kurulu yarışmaya katılan tüm kısa filmleri ön değerlendirmeye alacak ve konusu Ahilik ve Ahi Evran olmayan resimler bir sonraki adım olan Jüri üyesi puanlamasına geçemeyecektir.
20. Jüri üyeleri tarafından kısa filmlerin değerlendirilmesinde aşağıdaki kriterler esas alınır:
      • Filmin adının senaryoya uygunluğu –  5 puan
      • Senaryoda yaratıcılık ve özgünlük – 15 puan
      • Filmin çekim tekniği ve kalitesi – 20 puan
      • Filmin yarışma temasını ifade edebilme gücü – 20 puan 
      • Filmde duygu ve etkileyicilik – 20 puan 
      • Video-ses anlatım dili ve kurgu – 15 puan
      • Sürenin etkin kullanımı – 5 puan
21. Jüri üyelerinin puanlamasını tamamlamasının ardından sonuçlar www.ahievran.org sayfasında ilan edilecektir. Danışma Kurulu ve Jüri üyelerinin vereceği kararlar kesindir, değiştirilemez ve itiraz edilemez. 
22. Eserlerin ödüle layık görülmemesi halinde Vakıf ödül vermeme hakkını saklı tutar.
23. Yarışma sonucunda dereceye giren katılımcılara ödülleri, tarihi daha sonra ilan edilecek bir programda takdim edilecek veya kendilerine ulaştırılacaktır. Ödüller, kısa film sahibine veya onun yetkilendirdiği kişiye verilecektir. Kısa filmin birden fazla kişi tarafından çekilmesi durumunda ödül sistemde yarışmaya başvuru yapan kişiye verilecektir.
24. Telif Hakkı: Yarışma sonunda ödüle ve kullanılmaya değer görülen eserler bütün telif haklarıyla Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) tarafından basit ruhsat şeklinde mali hakları devralınmış gibi işlem görür. Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) bu eserleri yarışma internet sayfasında (www.ahievran.org), kendi internet sitesinde (www.tdpv.org) ve sosyal medya hesaplarında, hazırladığı kitap, katalog, broşür gibi her türlü basılı materyallerde, her çeşit dijital eser ve yayında, diğer internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında, televizyon ve radyo yayınlarında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek üzere kullanma ve gösterme hakkı da dâhil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin kullanma hakkına sahip olacaktır. Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV), söz konusu eserleri amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için kaynak oluşturmak amacıyla kullanma hakkını saklı tutar. Yarışmaya başvuran kişi bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden gayrikabili rücu feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) eserlerin telif hakkını bu eserleri ticari amaçlı olarak kullanacak herhangi bir kurum veya kuruluşa devredecek olması halinde alınacak telif bedelinin yarısı eser sahibine vermeyi kabul ve taahhüt etmektedir.
25. Katılımcılar kısa filmlerini yüklemekle yarışma kurallarını kabul etmiş sayılırlar. Yarışma kuralları yarışmacının eserini göndermesiyle yürürlüğe girer ve katılımcıların yarışma kurallarına sonradan itiraz hakkı yoktur.
26. Yarışma başvurusu yapıldığında başvuru sahibinin sisteme girdiği e-posta adresine başvurunun alındığına dair teyit mesajı gidecektir. Teyit e-postası almamış olan yarışmacıların başvurularının ulaşıp ulaşmadığından Vakıf sorumlu değildir.
27. Yarışmayı düzenleyen Vakıf yarışma şartlarında düzenleme, ekleme/çıkarma ve iptal etme hakkını saklı tutar. Bu konuda katılımcıların itiraz etme hakkı bulunmamaktadır.
28. Yarışma başvuru formuna işlenmiş bütün kişisel bilgiler 6698 sayılı Kanun çerçevesinde Vakıf sorumluluğundadır.
29. Yarışmaya gönderilen kısa filmlerin ödül alsın veya almasın iadesi olmayacaktır.