Profesyonel yaş grupları için

Çizgi Karakter Yarışması katılım şartları

1. Yarışma Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) tarafından düzenlenmektedir.
2. Yarışmanın amacı, Ahilik ve Ahi Evran’ın tanıtılmasına, anlaşılmasına, yaşattığı evrensel değerlerin hatırlatılmasına ve bu değerlerin günümüz dünyasına ışık tutmasına katkı sağlamaktır. 
3. Yarışma, Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Bosna Hersek, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Kosova, Özbekistan, Romanya ve Türkmenistan’daki üniversitelerin ilgili bölüm (görsel sanatlar, grafik sanatlar, çizgi film, animasyon, iletişim gibi) öğrencileri ve akademisyenleri ile bu alanda tecrübeli ve uzman tüm yetişkin profesyonel kişilerin katılımına açıktır.
4. Katılımcılar en fazla üç (3) çizgi karakter çalışması ile yarışmaya başvurabilir. Her başvuru için ayrı bir e-posta adresi ile sisteme üye olunması gerekmektedir.
5. Çizgi karakter Ahi Evran’ı ve eşi Fatma Bacı’yı temsil etmelidir. Bu çizgi karakter yarışma sonrasında Ahilik ve Ahi Evran ile ilgili yapılacak tüm animasyon ve benzeri filmlerde her zaman Ahi Baba ve Fatma Bacı karakterlerini temsil edecek özellik ve kalitede olmalıdır. 
6. Ahi Baba çizgi karakteri görsel olarak Türk kökenli, 50 yaşlarında, meslek sahibi, olgun, tecrübeli, güler yüzlü, dindar, sakallı, zeki, organizasyon kabiliyeti yüksek, iş ve meslek hayatında liderlik yapan kişi vasıflarına sahip olmalıdır. Karakter ayakta durmalıdır. Karakterin giyim ve kıyafeti M.S.1220 yıllarında Anadolu Selçukluları döneminde İç Anadolu Bölgesindeki hayat tarzı düşünülerek tasarlanmalıdır.  Karakter çizimi tasarlanırken Ahi Evran’ı temsil ettiğine inanılan mevcut görsel ve heykel tasvirlerinden kesinlikle etkilenilmemelidir. Karakter daha önce görülmemiş özgün bir çizim olmalıdır.
7. Fatma Bacı çizgi karakteri ise görsel olarak Türk kökenli, 40 yaşlarında, eğitimli, becerikli, lider özellikleri olan, organizasyon kabiliyeti yüksek, güler yüzlü, dindar, işine ve eşine sahip çıkan, yeri geldiğinde savaşçı kişi vasıflarına sahip olmalıdır. Karakter ayakta durmalıdır. Karakterin giyimi ve kıyafeti M.S.1220 yıllarında Anadolu Selçukluları döneminde İç Anadolu Bölgesindeki hayat tarzı düşünülerek tasarlanmalıdır. Karakter çizimi tasarlanırken Fatma Bacı’yı temsil ettiğine inanılan mevcut görsel ve çizimlerden kesinlikle etkilenilmemelidir. Karakter daha önce görülmemiş özgün bir çizim olmalıdır.
8. Karakter çalışması renkli herhangi bir resim tekniği ile yapılabileceği gibi her türlü program kullanılarak dijital olarak bilgisayarda da yapılabilir.
9. El ile yapılan çalışmalar istenilen ölçüde resim kâğıdına dikey olarak yapılmalıdır. Her türlü resim ve boya malzemesini kullanmak serbesttir. (Sulu boya, pastel boya, kuru boya, yağlı boya vb.)
10. Çalışmanın matbu ya da dijital hiçbir ortamda yayımlanmamış ve önceden başka bir yarışmaya sunulmamış olması gerekmektedir. 
11. Yarışmaya katılacak çizim kesinlikle yardım alınmadan yapılmalı, kişiye ait ve özgün olmalı, başka bir eserden kopya edilmemelidir. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği çizimin kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Resmin kopya olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir. Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. 
12. Başvurular www.ahievran.org sayfasından yapılacaktır ve katılımcılar sayfada yer alan yarışma şartlarına tam uyum sağlamak zorundadır. 
13. El ile çizilen karakter tercihen tarayıcıda taranmalı veya telefon ya da fotoğraf makinesiyle yüksek çözünürlükte tam ve net görünecek şekilde, dikey olarak fotoğrafı çekilmelidir. Resmin dijital dosyasının çözünürlülüğü 300 dpi olmalı ve sisteme PDF, JPEG, JPG veya PNG formatında yüklenmelidir. Dosyanın büyüklüğü en fazla 10 MB olmalıdır. 
14. Dosyanın adında ve çizimin üstünde yarışmacının kimliğini belli edecek bir yazı ve şekil kesinlikle olmamalıdır. Elden veya posta yoluyla yapılan gönderiler dikkate alınmayacaktır. Dereceye girenlerden çizimlerin orjinali talep edilebilecektir.
15. Katılımcılar yarışmaya başvurmadan önce üye olurken ad, soyad, doğum tarihi, profil (vesikalık) resim, okuduğu/bulunduğu okulun adı, mesleği, telefon numarası ve e-posta bilgilerini eksiksiz ve doğru bir şekilde sisteme yüklemelidirler.
16. Yarışmaya katılan çizimlerin sahipleri yarışmaya başvurarak vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Başvuru yapan katılımcıların kişisel bilgilerinin doğru olmaması durumunda doğabilecek aksiliklerden TDPV sorumlu değildir. Bu gibi durumlarda TDPV yanlış bilgilendirme yapan katılımcıyı yarışmadan diskalifiye etme hakkına sahiptir.
17. Yarışmaya son başvuru tarihi 15 Nisan 2022’dir. 
18. Danışma Kurulu yarışmaya katılan tüm çizimleri ön değerlendirmeye alacak ve uygun görülmeyen çizimler bir sonraki adım olan Jüri üyesi puanlamasına geçemeyecektir.
19. Jüri üyeleri tarafından çizimleri değerlendirilmesinde aşağıdaki kriterler esas alınır:
      • Çizimlerin Ahi Baba ve Fatma Bacı karakterini temsil gücü – 50 puan
      • Çizimlerin yaratıcı ve özgün olması – 25 puan
      • Çizimlerde kullanılan tekniğin (çizgiler, renkler ve uyum) yeterliliği – 25 puan
20. Jüri üyelerinin puanlamasını tamamlamasının ardından sonuçlar www.ahievran.org sayfasında ilan edilecektir. Danışma Kurulu ve Jüri üyelerinin vereceği kararlar kesindir, değiştirilemez ve itiraz edilemez. 
21. Yarışma sonucunda dereceye giren katılımcılara ödülleri, tarihi daha sonra ilan edilecek bir programda takdim edilecektir. Ödüller, eserin sahibine veya eser sahibinin yetkilendirdiği kişiye verilecektir.
22. Eserlerin ödüle layık görülmemesi halinde TDPV ödül vermeme hakkını saklı tutar.
23. Telif Hakkı: Yarışma sonunda ödüle ve kullanılmaya değer görülen eserler bütün telif haklarıyla Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) tarafından basit ruhsat şeklinde mali hakları devralınmış gibi işlem görür. TDPV bu eserleri yarışma internet sayfasında (www.ahievran.org), kendi internet sitesinde (www.tdpv.org) ve sosyal medya hesaplarında, hazırladığı kitap, katalog, broşür gibi her türlü basılı materyallerde, her çeşit dijital eser ve yayında, diğer internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında, televizyon ve radyo yayınlarında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek üzere kullanma ve gösterme hakkı da dâhil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin kullanma hakkına sahip olacaktır. Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak TDPV, söz konusu eserleri amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için kaynak oluşturmak amacıyla kullanma hakkını saklı tutar. Yarışmaya başvuran kişi bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden gayrikabili rücu feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. TDPV eserlerin telif hakkını bu eserleri ticari amaçlı olarak kullanacak herhangi bir kurum veya kuruluşa devredecek olması halinde alınacak telif bedelinin yarısı eser sahibine vermeyi kabul ve taahhüt etmektedir.
24. Katılımcılar resimlerini yüklemekle yarışma şartlarını kabul etmiş sayılırlar. Yarışma şartları, yarışmacının resmini sisteme yüklemesiyle yürürlüğe girer ve katılımcıların yarışma kurallarına sonradan itiraz hakkı yoktur.
25. Yarışma başvurusu yapıldığında başvuru sahibinin sisteme girdiği e-posta adresine başvurunun alındığına dair teyit mesajı gidecektir. Teyit e-postası almamış olan yarışmacıların başvurularının ulaşıp ulaşmadığından TDPV sorumlu değildir.
26. Yarışmayı düzenleyen TDPV yarışma şartlarında düzenleme, ekleme/çıkarma ve iptal etme hakkını saklı tutar. Bu konuda katılımcıların itiraz etme hakkı bulunmamaktadır.
27. Yarışma üyelik ve başvuru formuna işlenmiş bütün kişisel bilgiler 6698 sayılı Kanun çerçevesinde TDPV sorumluluğundadır.
28. Yarışmaya gönderilen resimlerin ödül alsın veya almasın iadesi olmayacaktır.
29. TDPV gerekirse dereceye girenlerden, yarışmaya başvururken verdikleri bilgilerin doğruluğunu teyit edecek kanıt ve belgeleri isteme hakkına sahiptir.
30. Yarışmaya başvurmak isteyenlerin https://www.ahievran.org/tr/sikcasorulansorular sayfasından Sıkça Sorulan Sorular kısmını takip etmesi yararlı olacaktır.
31. Her türlü soru ve düşüncelerin bilgi@tdpv.org e-posta adresine veya https://www.ahievran.org/tr/iletisim sayfasından yetkili kişilere iletilmesi mümkün olacaktır.