Üniversite Deneme Yarışması Katılım Şartları


1.    Yarışma Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) tarafından düzenlenmektedir.
2.    Yarışmanın amacı, Ahilik ve Ahi Evran’ın tanıtılmasına, anlaşılmasına, yaşattığı evrensel değerlerin hatırlatılmasına ve bu değerlerin günümüz dünyasına ışık tutmasına katkı sağlamaktır. 
3.    Denemenin konusu Ahilik ve Ahi Evran olmalıdır. 
4.    Yarışma, Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Bosna Hersek, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Kosova, Özbekistan, Romanya ve Türkmenistan’da üniversite ve dengi düzeyde öğrenim gören öğrencilerin (ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri dahil) katılımına açıktır.
5.    Eserin dili Türkiye Türkçesi olmalı ve Türkçe dil kurallarına uygun olarak yazılmalıdır. Metin dil, üslup, anlatım, estetik yönünden belli bir kalitede olmalı, deneme türüne uygun olarak yazılmalıdır.
6.    Katılımcılar bir (1) deneme ile yarışmaya başvurabilir. 
7.    Eserin matbu ya da dijital hiçbir ortamda yayımlanmamış ve önceden başka bir yarışmaya sunulmamış olması gerekmektedir.
8.    Yarışmaya katılacak deneme kesinlikle yardım alınmadan yapılmalı, kişiye ait ve özgün olmalı, başka bir eserden kopya edilmemelidir. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği metnin kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Eserin kopya olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir. Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. 
9.    Deneme metni bilgisayarda 12 punto Times New Roman yazı karakteriyle yazılmalıdır. Metnin uzunluğunun 1,5 satır aralığıyla, normal sayfa genişliğinde iki (2) A4 sayfadan az, on (10) A4 sayfadan fazla olmaması gerekmektedir.
10.    Başvurular www.ahievran.org sayfasından yapılacaktır ve katılımcılar sayfada yer alan yarışma şartlarına tam uyum sağlamak zorundadır. 
11.    Deneme metni PDF formatında bir dosya olarak sisteme yüklenmelidir. Dosya açıldığı zaman metnin okunaklı ve düzgün olmasına dikkat edilmelidir. Dosyanın adında ve deneme metninin üstünde yarışmacının kimliğini belli edecek bir yazı ve şekil kesinlikle olmamalıdır. Elden veya posta yoluyla yapılan gönderiler dikkate alınmayacaktır
12.    Katılımcılar yarışmaya başvurmadan önce üye olurken ad, soyad, doğum tarihi, profil (vesikalık) resim, okuduğu okulun adı, telefon numarası ve e-posta bilgilerini eksiksiz ve doğru bir şekilde sisteme yüklemelidirler.
13.    Yarışmaya katılan eser sahipleri yarışmaya başvurarak vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Başvuru yapan katılımcıların kişisel bilgilerinin doğru olmaması durumunda doğabilecek aksiliklerden TDPV sorumlu değildir. Bu gibi durumlarda TDPV yanlış bilgilendirme yapan katılımcıyı yarışmadan diskalifiye etme hakkına sahiptir.
14.    Yarışmaya son başvuru tarihi 15 Nisan 2022’dir. 
15.    Danışma Kurulu yarışmaya katılan tüm denemeleri ön değerlendirmeye alacak ve teması Ahilik ve Ahi Evran olmayan ve uygun görülmeyen eserler bir sonraki adım olan Jüri üyesi puanlamasına geçemeyecektir.
16.    Jüri üyeleri tarafından denemelerin değerlendirilmesinde aşağıdaki sorulara yanıt aranır:
•    Metnin temaya uygunluğu ve etkileyiciliği (15 puan)
•    Metindeki düşüncenin özgün ve yaratıcı olması (15 puan)
•    Konuya uygun bir başlık bulabilme (10 puan)
•    Etkili bir başlangıç yapabilme (10 puan)
•    Ana düşünceyi destekleyecek örnekler ve cümleler kullanabilme (10 puan)
•    Anlaşılır bir anlatım düzeni ve anlam bütünlüğü oluşturabilme (10 puan)
•    Anlatılmak isteneni ifade edebilecek doğru sözcükleri kullanabilme ve anlaşılır cümleler kurabilme (10 puan)
•    Dil bilgisi kurallarını ve noktalama işaretlerini doğru uygulama (10 puan)
•    Etkili bir sonuç yazabilme (10 puan) 
17.    Jüri üyelerinin puanlamasını tamamlamasının ardından sonuçlar www.ahievran.org sayfasında ilan edilecektir. Danışma Kurulu ve Jüri üyelerinin vereceği kararlar kesindir, değiştirilemez ve itiraz edilemez. 
18.    Yarışma sonucunda dereceye giren katılımcılara ödülleri, tarihi daha sonra ilan edilecek bir programda takdim edilecektir. Ödüller, eserin sahibine veya eser sahibinin yetkilendirdiği kişiye verilecektir.
19.    Eserlerin ödüle layık görülmemesi halinde TDPV ödül vermeme hakkını saklı tutar.
20.    Telif Hakkı: Yarışma sonunda ödüle ve kullanılmaya değer görülen eserler bütün telif haklarıyla Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) tarafından basit ruhsat şeklinde mali hakları devralınmış gibi işlem görür. TDPV bu eserleri yarışma internet sayfasında (www.ahievran.org), kendi internet sitesinde (www.tdpv.org) ve sosyal medya hesaplarında, hazırladığı kitap, katalog, broşür gibi her türlü basılı materyallerde, her çeşit dijital eser ve yayında, diğer internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında, televizyon ve radyo yayınlarında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek üzere kullanma ve gösterme hakkı da dâhil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin kullanma hakkına sahip olacaktır. Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak TDPV, söz konusu eserleri amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için kaynak oluşturmak amacıyla kullanma hakkını saklı tutar. Yarışmaya başvuran kişi bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden gayrikabili rücu feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. TDPV eserlerin telif hakkını bu eserleri ticari amaçlı olarak kullanacak herhangi bir kurum veya kuruluşa devredecek olması halinde alınacak telif bedelinin yarısı eser sahibine vermeyi kabul ve taahhüt etmektedir.
21.    Katılımcılar eserlerini yüklemekle yarışma şartlarını kabul etmiş sayılırlar. Yarışma şartları, yarışmacının eserini sisteme yüklemesiyle yürürlüğe girer ve katılımcıların yarışma kurallarına sonradan itiraz hakkı yoktur.
22.    Yarışma başvurusu yapıldığında başvuru sahibinin sisteme girdiği e-posta adresine başvurunun alındığına dair teyit mesajı gidecektir. Teyit e-postası almamış olan yarışmacıların başvurularının ulaşıp ulaşmadığından TDPV sorumlu değildir.
23.    Yarışmayı düzenleyen TDPV yarışma şartlarında düzenleme, ekleme/çıkarma ve iptal etme hakkını saklı tutar. Bu konuda katılımcıların itiraz etme hakkı bulunmamaktadır.
24.    Yarışma üyelik ve başvuru formuna işlenmiş bütün kişisel bilgiler 6698 sayılı Kanun çerçevesinde TDPV sorumluluğundadır.
25.    Yarışmaya gönderilen eserlerin ödül alsın veya almasın iadesi olmayacaktır.
26.    TDPV gerekirse dereceye girenlerden, yarışmaya başvururken verdikleri bilgilerin doğruluğunu teyit edecek kanıt ve belgeleri isteme hakkına sahiptir.
27.    Yarışmaya başvurmak isteyenlerin https://www.ahievran.org/tr/sikcasorulansorular sayfasından Sıkça Sorulan Sorular kısmını takip etmesi yararlı olacaktır.
28.    Her türlü soru ve düşüncelerin bilgi@tdpv.org e-posta adresine veya https://www.ahievran.org/tr/iletisim sayfasından yetkili kişilere iletilmesi mümkün olacaktır.