Sponsorluk Sözleşmesi

 

ULUSLARARASI AHİLİK VE AHİ EVRAN YARIŞMASI SPONSORLUK SÖZLEŞMESİ

Madde 1 – Sözleşmenin Tarafları

İş bu sözleşme, bir tarafta Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı adına (iş bu protokolde TDPV olarak anılacak) ile diğer tarafta ….…….......................................... arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

Madde 2 – Taraflara İlişkin Bilgiler

TDPV’nin adresi: Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. No: 35/3-4 Balgat-Çankaya-ANKARA/TÜRKİYE …………….........................................................adresi:

Her iki taraf yukarıda belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmiştir. Bu adreslere usulünce yapılacak olan tebligatlar, adres değişikliği karşı tarafa yazılı olarak bildirilmediği takdirde usulüne uygun biçimde tebliğ edilmiş kabul edilir.

Madde 3 – Konu

Sözleşmenin konusu ……………….. tarihinde ilana çıkacak 5 yaş grubunda ve 8 kategoride toplam 13 farklı uluslararası yarışmaya yönelik sponsorluk konusudur.

Madde 4 – Sponsorluk Koşulları………………… tarihinde ilana çıkılacak yarışmalara ana sponsor, altın sponsor, gümüş sponsor, bronz sponsor veya normal sponsor olarak beş (5) farklı şekilde maddi katkıda bulunulması mümkündür.

Ana ve diğer sponsorların yarışmanın tanıtım, başvuru, değerlendirme ve sonuç ilan süreçlerinin yapılacağı www.ahievran.org sayfasında logolarıyla (verdikleri desteğe orantılı olacak büyüklükte) ön planda ve görünür olmaları sağlanacaktır.

Yarışmaların duyurusu için hazırlanacak tanıtım afişinde ve yarışma sonunda hazırlanacak tüm basılı ve dijital materyallerde ve etkinliklerde ana ve diğer sponsorların logolarıyla (verdikleri desteğe orantılı olacak büyüklükte) ön planda ve görünür olmaları sağlanacaktır.

Ayrıca yarışmanın tanıtımının ve duyurusunun yapılacağı tüm gazete ve dergi ilanı, TV haber ve tanıtım programları, WEB sayfaları, e-posta gönderimleri gibi tüm alanlarda ana ve diğer sponsorların (verdikleri desteğe orantılı olacak büyüklükte) logolarıyla ön planda ve görünür olmaları sağlanacaktır.

Bu kapsamda, ……………… (ana, altın, gümüş, bronz veya normal) Sponsor olmak isteyen …………………………………………………………..………..’nin logosunun, etkinlik kapsamında belirtilen görsel, basılı ve elektronik materyallerde ayrılacak “Sponsorlar’’ bölümünde, (ana, altın, gümüş, bronz veya normal) Sponsor olduğu belirtilerek, diğer yarışma sponsorlarıyla birlikte yer alması sağlanacaktır.

Yarışmalar ile ilgili hazırlanan her materyalde ve her mecrada tüm sponsorların logolarının büyüklükleri verdikleri desteğe ve sponsorluk seviyesine (ana, altın, gümüş, bronz veya normal) göre orantılı bir şekilde ve büyüklükte yer alacaktır.

………………………................................................., iş bu sponsorluk sözleşmesi imzalandıktan sonra 3 iş günü içinde logosunu TDPV’nin bilgi@tdpv.org e-posta adresine vektörel olarak iletecek ve teslim alındığını teyit edecektir.

Madde 5 – Ödeme ve Satın Alma Koşulları

………………………....................................... “Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışması”na (ana, altın, gümüş, bronz veya normal) Sponsor olacaktır. Sponsorluk bedeli olan (ANA SPONSORLUK: 100.000 TL, ALTIN SPONSORLUK: 75.000 TL, GÜMÜŞ SPONSORLUK: 50.000 TL, BRONZ SPONSORLUK: 25.000 TL veya NORMAL SPONSORLUK: 10.000 TL) yi yarışmanın organizasyonundan sorumlu olan TDPV adına “Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışması Sponsorluk bedelidir” notuyla aşağıdaki hesaba yatıracaktır:

HESAP BİLGİLERİ:

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı

T.C. Ziraat Bankası / TBMM Şubesi

Şube Kodu: 903

Hesap No: 76506235-5004

IBAN numarası: TR 7600 0100 0903 7650 6235 5004

TDPV ise ………………….....................................’nin ödediği Sponsorluk Bedeli karşılığında söz konusu bedelin yatırıldığına dair makbuz verecektir.

Madde 6 – Uyuşmazlık Çözümü

İş bu protokolün uygulanmasında ortaya çıkacak görüş ayrılıklarının sulh yoluyla çözümlenmesi esastır. İş bu sözleşmeden doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Madde 7 – Yürürlük ve İmza

Bu sözleşme taraflarca imzalandığı takdirde yürürlüğe girer. Bu sözleşme 7 (yedi) maddeden ibaret olup, TDPV ve ………….......................... tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ....…....... tarihinde imza altına alınarak 2 (iki) nüsha halinde onaylanmıştır.

 

        TDPV adına                                                                                      ….................................. adına

Dr. Abdullah ÇALIŞKAN

Yönetim Kurulu Başkanı

 

Not: Bu sözleşme metni taslak olarak hazırlanmıştır. Sponsor olmak isteyen kurum/kuruluşların talebine göre metinde bazı değişikler yapılması mümkündür.

İlgili Dosyalar