Profesyonel/Yetişkin Senaryo Yarışması Katılım Şartları


1.    Yarışma Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı tarafından düzenlenmektedir.
2.    Yarışmanın amacı, Ahilik ve Ahi Evran’ın tanıtılmasına, anlaşılmasına, yaşattığı evrensel değerlerin hatırlatılmasına ve bu değerlerin günümüz dünyasına ışık tutmasına katkı sağlamaktır. 
3.    Senaryonun konusu Ahilik ve Ahi Evran olmalıdır. 
4.    Yarışma, Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Bosna Hersek, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Kosova, Özbekistan, Romanya ve Türkmenistan’daki üniversitelerin ilgili bölüm (sinema, televizyon, iletişim, vb.) öğrenci ve akademisyenleri ile bu alanda tecrübe ve uzmanlık sahibi tüm yetişkin profesyonel kişilerin katılımına açıktır.
5.    Senaryonun dili Türkiye Türkçesi olmalıdır ve metin Türkçe dil kurallarına uygun olarak yazılmalıdır. Metin dil, üslup, anlatım, estetik yönünden belli bir kalitede olmalı, uluslararası senaryo formatına uygun bir şekilde yazılmalıdır.
6.    Senaryo kurmaca, animasyon, deneysel ve belgesel türünde yaklaşık 90 dakikalık profesyonel bir film çekimine uygun olarak hazırlanmalıdır. 
7.    Senaryonun hedef kitlesi genel izleyicidir.
8.    Katılımcılar en fazla bir (1) senaryo çalışması ile yarışmaya başvurabilir. Başka amaçla ve farklı yarışmalar için hazırlanmış senaryolar kabul edilmemektedir. 
9.    Senaryo birden fazla kişi tarafından bir ekip çalışması ile hazırlanabilir.
10.    Senaryo özgün olmalı, herhangi bir yerli veya yabancı yapıttan esinlenme, aktarma veya uyarlama olmamalıdır. 
11.    Senaryonun matbu veya dijital başka hiçbir yerde yayımlanmamış ve bir filmde (amatör veya profesyonel) kullanılmamış olması gerekmektedir.
12.    Başvurular www.ahievran.org sayfasından yapılacaktır ve katılımcılar sayfada yer alan yarışma şartlarına tam uyum sağlamak zorundadır. Yarışmaya katılacak senaryo bir ekip tarafından hazırlanmış olsa dahi, başvuru tek kişi tarafından yapılmalıdır. Bu durumda ödül kazanılması halinde sisteme başvuruyu yapan kişi, eser sahibi olarak kabul edilir.
13.    Eser sahibi, yarışma için gönderilen eser üzerindeki tüm fikri mülkiyet haklarının da sahibi olduğunu, söz konusu eserin gerçek yaratıcısı olduğunu, bu eserin sunulmasına ve eser ile alakalı fikri mülkiyet haklarının devrine ilişkin gerekli her türlü hakka sahip olduğunu ve herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet haklarını (telif hakkı, patent, marka vb.) ihlal etmediğini, bu eserin yayımlanmasıyla yaşayan ya da ölü herhangi bir kişinin gizlilik haklarını ve aleniyeti ihlal etmediğini ve/veya lekelemediğini, içeriğin herhangi bir şekilde suç teşkil edecek unsurlar içermediğini teyit ve taahhüt etmektedir. 
14.    Katılımcı, yarışmaya gönderdiği senaryonun kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerini aldığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Senaryonun alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir. Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
15.    Senaryo metni bilgisayarda 12 punto Times New Roman yazı karakteriyle 1,5 satır aralığında normal sayfa genişliğinde iki yana yaslı yazılmalıdır.
16.    Senaryo metni DOC veya PDF formatında bir dosya olarak sisteme yüklenmelidir. Dosya açıldığı zaman metnin okunaklı ve düzgün olmasına dikkat edilmelidir. Dosya adında ve içeriğinde yarışmacının kimliğini belli edecek bir yazı ve şekil kesinlikle olmamalıdır. Elden veya posta yoluyla yapılan gönderiler dikkate alınmayacaktır
17.    Katılımcılar yarışmaya başvurmadan önce üye olurken ad, soyad, doğum tarihi, profil (vesikalık) resim, okuduğu okulun adı, telefon numarası ve e-posta bilgilerini eksiksiz ve doğru bir şekilde sisteme yüklemelidirler.
18.    Yarışmaya katılan senaryo sahipleri yarışmaya başvurarak vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Başvuru yapan katılımcıların kişisel bilgilerinin doğru olmaması durumunda doğabilecek aksiliklerden Vakıf sorumlu değildir. Bu gibi durumlarda Vakıf yanlış bilgilendirme yapan katılımcıyı yarışmadan diskalifiye etme hakkına sahiptir.
19.    Yarışmaya son başvuru tarihi 15 Nisan 2022’dir. 
20.    Danışma Kurulu yarışmaya katılan tüm eserleri ön değerlendirmeye alacak ve teması Ahilik ve Ahi Evran olmayan eserler bir sonraki adım olan Jüri üyesi puanlamasına geçemeyecektir.
21.    Jüri üyeleri tarafından senaryoların değerlendirilmesinde aşağıdaki sorulara yanıt aranır:
•    Eserin konuya uygunluğu ve etkileyiciliği – 20 puan
•    Eserin özgün ve yaratıcı olması – 20 puan
•    Eserin anlatım dili, kurgusu ve akıcılığı – 20 puan
•    Eserde verilmek istenen mesajın net ve anlaşılır olması – 20 puan
•    Eserde anlatımın görsel ve işitsel niteliği – 10 puan
•    Senaryonun uygulanabilir içeriğe sahip olması – 10 puan
22.    Jüri üyelerinin puanlamasını tamamlamasının ardından sonuçlar www.ahievran.org sayfasında ilan edilecektir. Danışma Kurulu ve Jüri üyelerinin vereceği kararlar kesindir, değiştirilemez ve itiraz edilemez. 
23.    Eserlerin ödüle layık görülmemesi halinde Vakıf ödül vermeme hakkını saklı tutar.
24.    Yarışma sonucunda dereceye giren katılımcılara ödülleri, tarihi daha sonra ilan edilecek bir programda takdim edilecektir. Ödüller, senaryo sahibine veya onun yetkilendirdiği kişiye verilecektir. Senaryonun birden fazla kişi tarafından yazılması durumunda ödül sistemde yarışmaya başvuru yapan kişiye verilecektir.
25.    Telif Hakkı: Yarışma sonunda ödüle, mansiyona ve kullanılmaya değer görülen eserler bütün telif haklarıyla Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) tarafından basit ruhsat şeklinde mali hakları devralınmış gibi işlem görür. Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) bu eserleri yarışma internet sayfasında (www.ahievran.org), kendi internet sitesinde (www.tdpv.org) ve sosyal medya hesaplarında, hazırladığı kitap, katalog, broşür gibi her türlü basılı materyallerde, her çeşit dijital eser ve yayında, diğer internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında, televizyon ve radyo yayınlarında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek üzere kullanma ve gösterme hakkı da dâhil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin kullanma hakkına sahip olacaktır. Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV), söz konusu eserleri amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için kaynak oluşturmak amacıyla kullanma hakkını saklı tutar. Yarışmaya başvuran kişi bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden gayrikabili rücu feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) eserlerin telif hakkını bu eserleri ticari amaçlı olarak kullanacak herhangi bir kurum veya kuruluşa devredecek olması halinde alınacak telif bedelinin yarısı eser sahibine vermeyi kabul ve taahhüt etmektedir.
26.    Katılımcılar kısa filmlerini yüklemekle yarışma kurallarını kabul etmiş sayılırlar. Yarışma kuralları yarışmacının yarışma filmini göndermesiyle yürürlüğe girer ve katılımcıların yarışma kurallarına sonradan itiraz hakkı yoktur.
27.    Yarışma başvurusu yapıldığında başvuru sahibinin sisteme girdiği e-posta adresine başvurunun alındığına dair teyit mesajı gidecektir. Teyit e-postası almamış olan yarışmacıların başvurularının ulaşıp ulaşmadığından Vakıf sorumlu değildir.
28.    Yarışmayı düzenleyen Vakıf yarışma şartlarında düzenleme, ekleme/çıkarma ve iptal etme hakkını saklı tutar. Bu konuda katılımcıların itiraz etme hakkı bulunmamaktadır.
29.    Yarışma başvuru formuna işlenmiş bütün kişisel bilgiler 6698 sayılı Kanun çerçevesinde Vakıf sorumluluğundadır.
30.    Yarışmaya gönderilen kısa filmlerin ödül alsın veya almasın iadesi olmayacaktır.