TREN

Lise Şiir Yarışması Katılım Şartları


1.    Yarışma Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) tarafından düzenlenmektedir.
2.    Yarışmanın amacı, Ahilik ve Ahi Evran’ın tanıtılmasına, anlaşılmasına, yaşattığı evrensel değerlerin hatırlatılmasına ve bu değerlerin günümüz dünyasına ışık tutmasına katkı sağlamaktır. 
3.    Şiirin teması Ahilik ve Ahi Evran olmalıdır. 
4.    Şiirin dili Türkiye Türkçesi olmalıdır. Dil, üslup, anlatım, estetik yönünden belli bir seviye ve kalitede olmalıdır. 
5.    Şiir istenilen ölçüde (hece, aruz, serbest) yazılabilir. 
6.    Yarışma, Türkiye, Azerbaycan, Bosna Hersek, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Kosova, Özbekistan, Romanya ve Türkmenistan’da lise ve dengi düzeyde öğrenim gören 15-19 yaş arasında tüm öğrencilerin katılımına açıktır.
7.    Katılımcılar sadece bir (1) şiir ile yarışmaya başvurabilir. 
8.    Şiirin matbu ya da dijital hiçbir ortamda yayımlanmamış ve önceden başka bir yarışmaya sunulmamış olması gerekmektedir. 
9.    Şiir kişiye ait ve özgün olmalı, başka şiirlerden alıntı yapılmamalıdır. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği şiirin kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Şiirin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir. Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
10.    Şiire bir başlık verilmeli, bilgisayarda A4 sayfasında Times New Roman yazı karakterinde 12 punto ile 1,5 satır aralığında sola yaslı yazılmış olmalı ve en fazla 40 dizeyi geçmemelidir.
11.    Başvurular www.ahievran.org sayfasından yapılacaktır ve katılımcılar sayfada yer alan yarışma şartlarına tam uyum sağlamak zorundadır. Yarışma başvurusu öğrenci velisinin bilgisi dâhilinde yapılmalıdır. TDPV gerekli durumlarda öğrenci velisinin bilgisi olduğuna dair kanıt ve belgeleri isteme hakkına sahiptir.
12.    Şiir PDF formatında bir dosya halinde sayfaya yüklenecektir. Dosya açıldığı zaman şiirin okunaklı ve düzgün olmasına dikkat edilmelidir. Dosya adında ve içeriğinde eser sahibinin adı, soyadı veya kimliğini belli edecek bir yazı/işaret kesinlikle olmamalıdır. Elden veya posta yoluyla yapılan gönderiler dikkate alınmayacaktır.
13.    Katılımcılar yarışmaya başvurmadan önce üye olurken ad, soyad, doğum tarihi, velisinin adı, profil (vesikalık) resim, okuduğu okulun adı, telefon numarası ve e-posta bilgilerini eksiksiz ve doğru bir şekilde sisteme yüklemelidirler.
14.    Yarışmaya son başvuru tarihi 15 Nisan 2022’dir. 
15.    Yarışmaya katılan şiirlerin sahipleri yarışmaya başvurarak vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Başvuru yapan katılımcıların kişisel bilgilerinin doğru olmaması durumunda doğabilecek aksiliklerden Vakıf sorumlu değildir. Bu gibi durumlarda Vakıf yanlış bilgilendirme yapan katılımcıyı yarışmadan diskalifiye etme hakkına sahiptir.
16.    Danışma Kurulu yarışmaya sunulan tüm şiirleri ön değerlendirmeye alacak, teması Ahilik ve Ahi Evran olmayan ve uygun görülmeyen şiirler bir sonraki adım olan Jüri üyesi puanlamasına geçemeyecektir.
17.    Jüri üyeleri tarafından şiirlerin değerlendirilmesinde aşağıdaki sorulara yanıt aranır:
•    Hissettirme (Şiirde anlatılmak istenen duygu/düşünce etkili şekilde verilebilmiş mi?) – 20 puan
•    Konuya hâkimiyet (Şairin konuya hâkim olduğu açıkça anlaşılıyor mu?) – 15 puan
•    Özgünlük (Şiir yeterince özgün mü? Şair kendine has bir tarz yakalamış mı?) – 15 puan
•    Uyum (Şiirin ölçü, kafiye gibi ahenk öğeleri açısından iç uyumu nasıl?) – 15 puan
•    Dilin kullanımı (Eserde dil, yazım ve noktalama kurallarına ne denli özen gösterilmiş?) – 15 puan
•    Üslup özellikleri (Şiir özlü/yoğun anlatıma sahip mi, sürükleyici bir tarzı var mı, duru bir dil kullanılmış mı, anlatımda aksamalar var mı, yazıldığı tarza uygun biçimsel, anlamsal özellikler gösteriyor mu?) – 10 puan
•    Etkileyicilik (Şiirden çok etkilendim. Bir edebiyat dergisi çıkarsam bu şiiri dergimde mutlaka yayınlardım.) – 10 puan
18.    Jüri üyelerinin puanlamasını tamamlamasının ardından sonuçlar www.ahievran.org sayfasında ilan edilecektir. Danışma Kurulu ve Jüri üyelerinin vereceği kararlar kesindir, değiştirilemez ve itiraz edilemez. 
19.    Eserlerin ödüle layık görülmemesi halinde Vakıf ödül vermeme hakkını saklı tutar.
20.    Yarışma sonucunda dereceye giren katılımcılara ödülleri, tarihi daha sonra ilan edilecek bir programda takdim edilecek veya adreslerine gönderilecektir. Ödüller, eser sahibine, velisine veya eser sahibinin/velisinin yetkilendirdiği kişiye verilecektir.
21.    Telif Hakkı: Yarışma sonunda ödüle ve kullanılmaya değer görülen eserler bütün telif haklarıyla Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) tarafından basit ruhsat şeklinde mali hakları devralınmış gibi işlem görür. TDPV bu eserleri yarışma internet sayfasında (www.ahievran.org), kendi internet sitesinde (www.tdpv.org) ve sosyal medya hesaplarında, hazırladığı kitap, katalog, broşür gibi her türlü basılı materyallerde, her çeşit dijital eser ve yayında, diğer internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında, televizyon ve radyo yayınlarında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek üzere kullanma ve gösterme hakkı da dâhil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin kullanma hakkına sahip olacaktır. Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak TDPV, söz konusu eserleri amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için kaynak oluşturmak amacıyla kullanma hakkını saklı tutar. Yarışmaya başvuran kişi bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden gayrikabili rücu feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. TDPV eserlerin telif hakkını, bu eserleri ticari amaçlı olarak kullanacak herhangi bir kurum veya kuruluşa devredecek olması halinde karşı taraftan alınacak telif hakkı ücetinin yarısını eser sahibine vermeyi kabul ve taahhüt etmektedir.
22.    Katılımcılar şiirlerini yüklemekle yarışma şartlarını kabul etmiş sayılırlar. Yarışma şartları, yarışmacının yarışma şiirini sisteme yüklemesiyle yürürlüğe girer ve katılımcıların yarışma şartlarına sonradan itiraz hakkı yoktur.
23.    Yarışma başvurusu yapıldığında başvuru sahibinin sisteme girdiği e-posta adresine başvurunun alındığına dair teyit mesajı gidecektir. Teyit e-postası almamış olan yarışmacıların başvurularının ulaşıp ulaşmadığından TDPV sorumlu değildir.
24.    Yarışmayı düzenleyen TDPV yarışma şartlarında düzenleme, ekleme/çıkarma ve iptal etme hakkını saklı tutar. Bu konuda katılımcıların itiraz etme hakkı bulunmamaktadır.
25.    Yarışma üyelik ve başvuru formuna işlenmiş bütün kişisel bilgiler 6698 sayılı Kanun çerçevesinde TDPV sorumluluğundadır.
26.    Yarışmaya gönderilen şiirlerin ödül alsın veya almasın iadesi olmayacaktır.
27.    TDPV gerekirse dereceye girenlerden, yarışmaya başvururken verdikleri bilgilerin doğruluğunu teyit edecek kanıt ve belgeleri isteme hakkına sahiptir.
28.    Yarışmaya başvurmak isteyenlerin https://www.ahievran.org/tr/sikcasorulansorular sayfasından Sıkça Sorulan Sorular kısmını takip etmesi yararlı olacaktır.
29.    Her türlü soru ve düşüncelerin bilgi@tdpv.org e-posta adresine veya https://www.ahievran.org/tr/iletisim sayfasından yetkili kişilere iletilmesi mümkün olacaktır.