TREN

İlkokul Resim Yarışması Özel Katılım Şartları

1. 6 ile 11 yaşları arasındaki tüm öğrencilerin katılımına açıktır.
2. Katılımcılar sadece bir (1) resim ile yarışmaya başvurabilir. 
3. Yarışmada kullanılacak resim tekniği ve malzemeler serbesttir. Kolaj çalışması kabul edilmeyecektir. Resim dijital ortamda yapılmamalıdır. 
4. Resim 35 cm x 50 cm ölçülerinde resim kâğıdına yatay olarak yapılmalıdır. 
5. Her türlü resim ve boya malzemesini kullanmak serbesttir (sulu boya, pastel boya, kuru boya, yağlı boya gibi).
6. Resmin ön yüzünde, bir yerden alınmış ve resme yapıştırılmış resim veya yazı bulunmamalıdır. 
7. Resim, tercihen tarayıcıda taranmalı veya telefon ya da fotoğraf makinesiyle yüksek çözünürlükte tam ve net görünecek şekilde, yatay olarak fotoğrafı çekilmelidir. 
8. Resmin dijital dosyasının çözünürlülüğü 300 dpi olmalı ve sisteme PDF, JPEG, JPG veya PNG formatında yüklenmelidir. Dosyanın büyüklüğü en fazla 10 MB olmalıdır. 
9. Dosyanın adında ve eserin üstünde yarışmacının kimliğini belli edecek bir yazı veya şekil kesinlikle olmamalıdır. 
10. Jüri üyeleri tarafından resimlerin değerlendirilmesinde aşağıdaki kriterler esas alınır:
      • Resmin konu uygunluğu (Ahilik ve Ahi Evran temasını anlatma) – 20 puan
      • Yaratıcılık ve özgünlük (Ahilik ve Ahi Evran temasının farklı ve özgün yorumlanması) – 20 puan
      • Duygu ve düşünceyi resme aktarma ve ifade gücü – 20 puan
      • Kullanılan teknik (çizgiler, renkler ve uyum) – 20 puan
      • Kompozisyon (resmin düzeni ve genel görünüşü) – 20 puan

LÜTFEN YARIŞMANIN GENEL ŞARTLARINI DA İNCELEYİNİZ.